Hiihtoladut

Muuramessa on vaihtelevia latuja erilaisissa maastoissa. Latuinfo on seutukunnallinen palvelu, josta löytyy ajantasaiset tiedot latujen kunnosta. Talvella 2019 Muuramenharjun ladut olivat hiihdettävissä pe 4.1.2019 lähtien. Latupohjien tamppaus on aloitettu myös Kinkomaalla. Helpompaa ja tasaisempaa hiihtolenkkiä kaipaaville suositellaan tekonurmella ja sen läheisyydessä olevaa
ensilumen reittiä. Lisäksi sekä Muuratharjulle että Kinkomaan koulun ladulle on tehty pieniet vaativuustasoltaan helpot lisälenkit.

Muuratharjun ladut
2,5 km, valaistu
2,6 km, valaistu
10,1 km
Valaistu latu klo 7.00-22.00 Muuratharjulla 2,5 + 2,6 km = 5,1 km

UUTTA: Vuonna 2019 pääsee harjun 10 km:n lenkille myös helpotettua oikolatua pitkin. Oikolatu lähtee noin 300 m ennen isoa alamäkeä, mistä perinteisesti on 10 km:n lenkille menty. Oikolatu on kaksisuuntainen ja sen toisessa päässä on peltolenkki Suuruspään laidunmaan pellolla.

Laidunmaan peltolatu
Muuratharjun latukartta

Ensilumen reitti
Tekonurmikentän vierestä lähtee syksyllä 2018 vanhalla tekonurmella pohjustettu latupohja. Noin 900 metrin lenkillä pääsee hiihtämään jo kohtuullisella lumimäärällä.

Tekonurmikenttä
Myös tekonurmikentällä voi hiihtää.

Kinkomaa-Sarvivuoren ladut
Kuntolatu 2,0 km
Kinkomaa-Sarvivuoren lenkki 5,0 km
Kinkomaan koulu + Ahvenlammenlisälenkki

Kinkomaalla latuverkosto laajenee Ahvenlammen ympärille tulevalla peltolenkillä. Kartat lenkistä päivittyvät näille nettisivuille, kunhan lumitilanne sallii peltolatujen tekemisen.

Kinkomaan latukartta

Isolahden ladut
Kuntolatu 1,9 km
Rummakkomäen lenkki 2,2 km
Isolahden latukartta

Koulujen ladut
Kinkomaa 1 km
Isolahti 1,9 km

Jääladut
Keväällä on jäälatuja Päijänteellä ja Muuratjärvellä.
Jäälatukartta
Päijänteen jäälatukartta 2018 (pdf) 

Latujen hoitoperiaatteet  

Muuramen kunnan hyvinvoinnin ja palveluiden keskuksessa on päivitetty hiihtolatujen hoidon ja kunnossapidon periaatteet uuden kuntastrategian mukaisiksi vuodesta 2018 alkaen seuraavasti:

  • Kunnan ylläpitämiä hiihtolatuja on Muuratharjulla, Isolahdessa ja Kinkomaalla. Lisäksi on ns. koululatuja Isolahdessa ja Kinkomaalla sekä pienlatuja päiväkotien läheisyydessä.
  • Muuratharjun, Isolahden ja Kinkomaan ladut sekä koulujen ja päiväkotien ladut kunnostetaan arkipäivisin (ma-pe klo 7-15). Kinkomaan kuntolatu ajetaan edestakaisena hiihdettäväksi. Eteläinen lähtöpiste on Kinkorinteentieltä ja pohjoinen lähtöpiste on Erkintien pään läheisyydessä olevan mäen yläosasta.
  • Muuratharjun ladut kunnostetaan viikonloppuisin sekä lauantaina että sunnuntaina.
  • Jääladut kunnostetaan ja hoidetaan jääolosuhteiden mukaan.
  • Muuramen hiihtoladuilla ei turvallisuussyistä saa ulkoiluttaa koiraa eikä kävellä.

Katso myös