Tietoa koulukuljetuksista

Maksuton koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista/saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen

  • jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi
  • Esiopetuksen ja 1.- ja 2. luokan oppilaille 3,5 km
  • tai jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi

Kun kilometriraja täyttyy, hoituu kuljetusetuus automaattisesti ilman hakemusta. Koulukuljetussuunnitelma laaditaan  touko-kesäkuussa ja päätökset koulukuljetuksista pyritään lähettämään koteihin kesäkuun aikana.

Muuramen kunnan koulukuljetussääntö (vahvistettu Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan kokouksessa 19.3.2019)

Harkinnanvarainen koulukuljetus tai kuljettamista varten myönnettävä avustus

Jos koulumatka on alle 5000 m (tai esiopetuksen ja 1. ja 2. luokan oppilaille alle 3500 m), niin huoltaja voi hakea koulukuljetusta tai kuljettamista varten myönnettävää avustusta. Perusteltu hakemus asiantuntijalausuntoineen osoitetaan Muuramen kuntaan opetuspalveluihin tai koulun rehtorille. Harkinnanvarainen koulukuljetus tai avustus kuljettamista varten myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ja hakemukset käsitellään koulukuljetussuunnitelman laatimisen yhteydessä touko-kesäkuussa. Päätökset pyritään lähettämään koteihin kesäkuun aikana.

Hakemukset tulee jättää keväällä ennen koulujen loppumista koulun rehtorille tai Muuramen kunta/opetuspalvelut, Virastotie 8 (PL 1), 40950 Muurame.

Lomakkeet:

Koulukuljetus/tai kuljettamista varten myönnettävä avustus-hakemus 

Kuljettamista varten myönnettävän avustuksen kilometrien ilmoittaminen

Lomakkeet voi täyttää ja tulostaa. Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää skannattuna sähköpostin liitteenä. Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa ja täyttää paperiversiona.

Kysy lisää:

Tuula Ahonen
Sihteeri
014 659 732
tuula.ahonen@muurame.fi