Tietoa koulukuljetuksista

Maksuton koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista/saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen

  • jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi
  • 1.- ja 2. luokan oppilaille 3,5 km
  • tai jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi

Kun kilometriraja täyttyy, hoituu kuljetusetuus automaattisesti ilman hakemusta. Koulukuljetussuunnitelma laaditaan  touko-kesäkuussa ja päätökset koulukuljetuksista pyritään lähettämään koteihin kesäkuun aikana.

Muuramen kunnan sovellusohjeet koulukuljetuksissa (vahvistettu lapsi- ja perhepalveluiden lautakunnan kokouksessa 19.4.2016)

Harkinnanvarainen koulukuljetus tai saattoavustus

Jos koulumatka on alle 5 km (tai 1. ja 2. luokan oppilaille alle 3,5 km), niin huoltaja voi hakea koulukuljetusta tai avustusta saattokustannuksiin. Perusteltu hakemus asiantuntijalausuntoineen osoitetaan Muuramen kuntaan opetuspalveluihin tai koulun rehtorille. Harkinnanvarainen koulukuljetus tai saattoavustus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ja hakemukset käsitellään koulukuljetussuunnitelman laatimisen yhteydessä touko-kesäkuussa. Päätökset pyritään lähettämään koteihin kesäkuun aikana.

Kuljetushakemukset tulee jättää keväällä ennen koulujen loppumista koulun rehtorille tai Muuramen kunta/opetuspalvelut, Virastotie 8 (PL 1), 40950 Muurame.

Lomakkeet:

Koulukuljetus/saattamisavustus-hakemus 

Saattamista varten myönnettävän avustuksen kilometrien ilmoittaminen

 Lomakkeet voi täyttää ja tulostaa. Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää skannattuna sähköpostin liitteenä. Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa ja täyttää paperiversiona.

Kysy lisää:

Tuula Ahonen
Sihteeri
014 659 732
tuula.ahonen@muurame.fi