Valitse sivu

Asia
Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään

Kuulutuksen julkaisupäivä
4.4.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.

Antopäivä
4.4.2024

Hakija
Kiinteistön omistaja

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 4.4.-6.5.2024 Muuramen kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi.  Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Päätös

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 6.5.2024.