Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon määräytyminen 1.8.2021 >

Palvelusetelin kattohinnat 1.8.2020 alkaen >

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja >

Ohjeita yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakemiseen >

Hakeminen yksityiseksi varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi >

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsen vanhemmat voivat valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Kelalta haettavaa lakisääteistä yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämää yksityisen varhaiskasvatuspalvelun palveluseteliä maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottaja.
 
Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu suoraan ko. yksityiseen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle.
Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun palvelusetelihakemus tehdään Muuramen kuntaan, ja se sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen. Palvelusetelihakemuksen liitteeksi vanhempien/huoltajien tulee toimittaa ajantasaiset tulotiedot kunnallisen varhaiskasvatuspalvelumaksun määrittämiseksi hoidon aloittamis kuukauden loppuun mennessä:
Muuramen kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, PL 1, 40951 Muurame.
 
Yksityinen perhepäivähoitaja hoitaa lasta omassa kodissaan (palveluseteli) tai lapsen kotona (yksityisen hoidon tuki)
Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti
Yksityinen päiväkoti
 
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava päivähoitolakia, -asetusta ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatuspalvelutoimintaa ohjaavia lakeja ja määräyksiä. Aluevalvontavirasto (AVI) ohjaa ja valvoo läänin alueen kuntien ja yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatustoimintaa. Kunnalla on valvontavastuu oman kunnan alueella toimivista yksityisistä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajista.
 
Kunnallinen varhaiskasvatus ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseksi. Varhaiskasvatuksen palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Kaikki kustannukset maksetaan kunnan varhaiskasvatuspalveluista.
 
Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväsymä yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tuottaja. Mikäli lapsen hoidon järjestämiseen on myönnetty varhaiskasvatuspalvelun palveluseteli, ei yksityisen hoidon tukea makseta.
 
Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Yksityisen hoidon tuki maksetaan yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle. Perhe toimii työnantajana, jolloin on täytettävä työsopimus (Kelan WH2-lomake). Työsopimuksen hyväksymistä varten on otettava yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan puh.040-547 9905 tai varhaiskasvatuksen aluejohtajaan 040 831 5552
Huoltajat maksavat yksityisen hoidon tuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun.
Lisätietoja: www.kela.fi

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan varhaiskasvatuspalveluihin oikeutetusta lapsesta, jota hoidetaan yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan kotona. Palvelusetelihakemus löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista tai sähköisen asioinnin kautta.

Muuramen kunta maksaa palvelusetelin yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle. Palvelusetelin laskennassa kattohinnasta vähennetään laskennallinen kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu=palvelusetelin omavastuuosuus, jolloin saadaan myönnettävän palvelusetelin määrä.

Päätös palvelusetelin suuruudesta lähetetään perheelle sähköisenä päätöksenä tai postissa ja palveluntuottajalle postissa. Päätöksessä näkyy kunnallisen varhaiskasvatuksen laskennallinen asiakasmaksun suuruus (= omavastuuosuus).

Yksityisen palveluntuottajan asiakasmaksut voivat poiketa kunnallisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Yksityinen palveluntuottaja päättää asiakasmaksuistaan itsenäisesti.

Asiakasmaksun muodostuminen 1.8.2020 alkaen:

Aurinkolahden päiväkoti/Norlandia

1. sisarus: kunnallinen hinta (omavastuu) + 38 € / kk
2. sisarus: kunnallinen hinta (omavastuu) + 23 € / kk
3. sisarus: kunnallinen hinta (omavastuu) +   0 € / kk

Minimihinta 38 €/kk
Maksimihinta 326 €/kk

Satumetsän päiväkoti/Norlandia

alle 3-vuotiaat:  45€/kk korkeampi kuin kunnallinen hoitomaksu
yli 3-vuotiaat:  45€/kk korkeampi kuin kunnalinen hoitomaksu

Myrskylyhdyn päiväkoti/Touhula

    0 -  84 h/kk   kunnallinen hinta + 20 €
  85 -107 h/kk   kunnallinen hinta + 24 €
108 -130 h/kk   kunnallinen hinta + 30 €
131 -150 h/kk   kunnallinen hinta + 33 €
151 h/kk -         kunnallinen hinta + 37 €

Tietoja yksityisten päiväkotien asiakasmaksuista ja mahdollisista poissaolojen hyvityskäytännöistä saat suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta.