Valitse sivu

Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaaleissa äänestetään kaikille merkittävistä palveluista, muun muassa missä Keski-Suomen terveysasemat, hammashoitolat tai neuvolat sijaitsevat, millä edellytyksillä ikäihmiset saavat kotipalvelua tai kuinka kauan kestää pelastuslaitoksen saapuminen. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

Aluevaalit toimitettiin sunnuntaina 23.1.2022 ja niissä valittiin Keski-Suomen hyvinvointialueelle 69 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Muuramesta aluevaltuustosta paikan saivat Ville Väyrynen, KOK 2 960 äänellä ja ja Jani Kokko, SDP 1419 äänellä (alustavan ääntenlaskennan äänimäärät). Ville Väyrynen keräsi myös Keski-Suomen hyvinvointialueen parhaan äänisaaliin. Onnea kaikille valituille! 

Aluevaalien äänestysprosentti oli Keski-Suomessa 47,5 % ja Muuramessa 53,7 %. Keski-Suomi osallistui aluevaalihaasteeseen kolmen muun hyvinvointialueen kanssa ja vei siinä voiton korkeimmalla prosentilla.

Lisätietoa aluevaaleista

Tutustu ehdokkaisiin

Varsinaisen vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat

Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

  • Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1), 001 – Kulttuurikeskuksen pääovesta Joutsensaliin. Pohjoinen = Muuramejoen pohjoispuoli, mm. keskustan, Rajalan, Seunavuoren, Murtolammen, Hautalanmäen, Kotirannan, Tervamäen, Paavalinvuoren ja Vuorenlahden alueet.
  • Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1), 002  – Kulttuurikeskuksen kahvio. Eteläinen = Muuramejoen eteläpuoli sekä Niittyahon ja Isolahden alueet, mm. Riihiniemen, Verkkoniemen, Velkapohjan, Jaakkolan, Pitkälän ja Hautalahden alueet.
  • Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2), 003

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Jos olet valinnut Suomi.fi-palvelussa viestit -toiminnon, löydät äänestysilmoituksen palvelusta, eikä ilmoitusta lähetetä sinulle postitse. Äänestämisessä et tarvitse mukaasi äänioikeusilmoitusta, mutta henkilöllisyys tulee selvittää kuvallisella henkilöllisyystodistuksella, myös ajokortti käy tähän.

Äänestyspaikoilla on vahva maskisuositus, jonottaessa tärkeä huomioida turvavälit. Oma kynä on mahdollista ottaa mukaan äänestykseen, kynän värillä ei ole merkitystä, se voi olla kuivamuste- tai lyijykynä.

Huom, vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa / eristyksessä olevalla on oikeus äänestää ulkona, tässä tapauksessa tulee soittaa vaalipäivänä numeroon 050 595 3621. Ulkona äänestäminen ei ole mahdollista muille henkilöille. 

Äänioikeus

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on
a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jyri Mäntylä, p. 040 543 1309 tai sähköpostitse jyri.mantyla@muurame.fi sekä varahenkilö Johanna Pitkälä, p. 050 595 3621 tai sähköpostitse johanna.pitkala@muurame.fi, huom, sähköpostiin ei voida vastata vaalipäivänä, joten vaalipäivänä 23.1. yhteydenotot puhelimitse!