Valitse sivu

Vanhat järjestysnumerot ovat kuitenkin käytössä vuoden loppuun asti. 

Tähän saakka asumisoikeusasunnon (aso) hakemiseen tarvittava järjestysnumero on pitänyt hakea siitä kunnasta tai hakualueelta, jossa haluttu asunto sijaitsee. Syyskuusta 2023 alkaen numero haetaan ARAsta.  Kunnista saaduilla järjestysnumeroilla voi hakea aso-asuntoja vuoden 2023 loppuun asti. Vuoden 2024 alusta alkaen käytössä ovat vain ARAsta saadut järjestysnumerot. 

Asumisoikeusasuntojen hakemista uudistetaan, jotta järjestelmä palvelisi paremmin todellisessa asunnontarpeessa olevia. Uudistus yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakuprosessia. 

Yhdelle hakijalle yksi numero yhdestä paikasta 

– Monimutkaiseksi koettu asumisoikeusasunnon hakeminen yksinkertaistuu. Uudistuksen jälkeen asunnon hakemiseen tarvittavan järjestysnumeron saa ARAsta riippumatta siitä, mistä päin Suomea hakee asuntoa, sanoo ylitarkastaja Anne Salin ARAsta. 

Uudet järjestysnumerot ovat voimassa kaksi vuotta, ja yhdellä henkilöllä voi olla samaan aikaan vain yksi ARAn numero, joka maksaa 9,20 euroa. Uuden järjestysnumeron voi hakea, vaikka hakijalla olisi ennestään kunnan myöntämä käyttämätön numero. 

Vuoden 2023 syys-joulukuussa hakijalla voi siis olla molemmat numerot käytettävissään. 

 Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvitaan aina järjestysnumero 

Asumisoikeusasuntoja haetaan niitä tarjoavilta yhteisöiltä. Järjestysnumero pitää hankkia ennen asuntohakemuksen tekemistä, sillä numeroa kysytään hakemuksessa. Jos samaa asuntoa hakee useampi henkilö, asunnon saa se hakija, jolla on pienin järjestysnumero. 

Järjestysnumeroa ei tarvita, jos asumisoikeusasunnon asukas vaihtaa asuntoa toisen asukkaan kanssa tai muuttaa samassa kohteessa olevaan asuntoon. 

Luovuttaminen tai vuokraaminen on myös mahdollista 

– Asumisoikeusasunnon voi luovuttaa perheenjäsenelleen kahden vuoden asumisen jälkeen. Esimerkiksi vanhemmat voivat luovuttaa asunnon täysi-ikäiselle lapselleen, Anne Salin kertoo. 

Jos asumisoikeusasunnon asukas muuttaa tilapäisesti toiselle paikkakunnalle, aso-asunnosta ei tarvitse luopua. Asunnon voi vuokrata perustellusta syystä kahdeksi vuodeksi, mutta sitä ei saa antaa väliaikaiseen majoitustoimintaan, kuten Airbnb-asunnoksi. 

Vielä lisäksi:

  • 31.8.2023 asti järjestysnumeroita myöntävät kunnat. 
  • 31.12.2023 saakka voi käyttää kuntien myöntämiä järjestysnumeroita. 
  • 1.9.2023 alkaen järjestysnumeron saa ARAsta. 
  • 1.9.2023–31.12.2023 voi käyttää sekä kuntien että ARAn myöntämiä järjestysnumeroita. 
  • 1.1.2024 alkaen käytössä ovat vain ARAn myöntämät järjestysnumerot. Lisätietoja muutoksista 
  • Tietoa uudesta asumisoikeuslaista (ara.fi) sähköposti: asumisoikeus@ara.fi puhelin: 029 525 0990 tiistaisin klo 9–11 ja keskiviikkoisin 12-14 
  • Asumisoikeusasuntoja on Suomessa noin 54 000, ja niitä on 48 paikkakunnalla. 
  • Asumisoikeusasukas maksaa asunnostaan asumisoikeusmaksun, joka on 15 % asunnon rakentamiskustannuksista. Sen lisäksi hän maksaa käyttövastiketta kuukausittain. 
  • Jos asunnon hakija on alle 55-vuotias, hakijan varallisuus vaikuttaa asunnon saamiseen.