Valitse sivu

Jyväskylän seudulla on käynnistynyt laaja henkilöliikennetutkimus. Tutkimuksella selvitetään Hankasalmen, Jyväskylän, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten asukkaiden arjen matkoja, kulkutapavalintoja ja liikkumiskäyttäytymisen muutosta. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2009.

Tutkimuskutsun saaneita pyydetään vastaamaan 

Tutkimukseen kutsutaan 7 000 satunnaisesti valittua yli 15-vuotiasta Jyväskylän seudun asukasta. Kutsuttavat saavat lähiviikkoina kirjallisen tutkimuskutsun, jossa pyydetään vastaamaan yhden arkipäivän matkoja koskeviin kysymyksiin. Taustatietojen lisäksi vastaajalta kysytään tietoja esimerkiksi matkojen pituudesta, määrästä ja ajankohdasta, kulkutavoista sekä matkan tarkoituksesta.

Tutkimukseen voi vastata paperilomakkeella, sähköisesti verkossa, tai osallistumalla puhelinhaastatteluun. Ohjeet osallistumiseen löytyvät tutkimuskutsusta.

Tutkimuksesta suuntaviivoja liikenteen ja maankäytön suunnitteluun

Henkilöliikennetutkimuksen tuloksia hyödynnetään monipuolisesti etenkin maankäytön ja liikenteen suunnittelussa, päästövähennystavoitteiden seurannassa ja liikenne-ennusteiden lähtötietona. Jyväskylän seudun liikenneympäristön tilaa ja kehittämistyön vaikuttavuutta on hyvä arvioida aika ajoin. On oleellista tietää, miten seudun asukkaat liikkuvat ja miten liikennepolitiikan tavoitteet sekä erilaiset liikennejärjestelmän kehittämistoimet ovat vaikuttaneet asukkaiden arjen matkoihin ja kulkutapavalintoihin.

– Tutkimus on avain nykytilan ja viime vuosikymmenen kehityksen arviointiin. Asukkaiden vastausaktiivisuus on puolestaan avain tutkimuksen onnistumisen. Kannustan kaikkia kutsun saaneita tutustumaan materiaaliin huolellisesti ja käyttämään hetken vastaamiseen riippumatta siitä, miten ja kuinka paljon he tutkimuspäivänä liikkuivat, Jyväskylän kaupungin liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila toteaa.

Henkilöliikennetutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Kantar TNS Oy ja tiedon analysoinnista WSP Finland Oy. Helmikuussa 2020 valmistuvan tutkimuksen rahoittavat Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Laukaan ja Muuramen kunnat.

Lisätiedot: 

Minna Länsisalmi, tekninen johtaja (etunimi.sukunimi@muurame.fi)