Valitse sivu

Kehittämisjohtajan Julia Virtasen kolumni

Valtuustokauden 2013 – 2016 tapahtumia

Kuntavaalit 2017 ovat ohi. Uusi valtuusto aloittaa kesäkuussa uuden kautensa. Hallintojohtaja kirjoitti Muuramelaisen kolumnissaan maaliskuussa loppulauseenaan, että ”Toivottavasti tuleva valtuusto ja uudet vastuunkantajat jaksavat ja haluavat pitää kiinni siitä pitkästä perinteestä ja niistä vahvuuksista, joilla kunta on noussut siihen asemaan, missä nyt olemme.”   

Tätä lausetta pohtien päätin muistella mitä edellisen valtuustokauden aikana 2013-2016 on kunnassa tapahtunut  – siis niiden kuntaliitosselvitysten, sotesoppien ja maakuntauudistuksen lisäksi.

***

Vuoden 2013 jälkeen väkiluku on kasvanut 372 hengellä, kasvu (3,9 %) on ollut suhteellisesti Keski-Suomen suurinta. Parhaillaan odottelemme tietoa siitä, milloin rikkoontuu 10 000 asukaan rajapyykki. Valtuustossa hyväksytyt Seunavuoren ja Kinkomaan asuntoalueiden laajennukset ovat mahdollistaneet näiden uusien asukkaiden tulemisen, kaikkiaan viime valtuustokaudella kunta myi omakotitalotontteja yhteensä 115 kpl.

Uusien yritysten ja työpaikkojen määrän kasvusta ei ole tarkkoja tietoja, mutta kasvua on ollut – teollisuustontteja kunta on myynyt 11 kpl ja Muuramekeskukseen syntyi ainakin yli 100 uutta työpaikkaa. Nyt myös entisen JYTEn ja nykyisen Muuramen Hyvinvointi -liikelaitokset työpaikat terveyskeskuksessa ovat kunnan omia.

***

Kasvava väestö tarvitsee palveluja. Viime valtuustokauden aikana valmistuivat Mäkelänmäen koulun ja Kinkomaan koulun laajennukset, uimahallin sekä kouluterveydenhuollon, hammashoidon ja kuntosalin tilojen peruskorjaukset. Myöskin Manttaalintien päiväkodin ja Kinkomaan kaupan rakentamiseen on valtuusto päätöksillään vaikuttanut. Liikenneturvallisuutta on lisätty Pyyppöläntien ja Saarenkyläntien kevyen liikenteen väylien rakentamisella.

Suunnitteluakin on ehditty tehdä ennen kuin on ”hutkittu”.  Lakisääteisten kaavakarttojen lisäksi on laadittu Koulunmäen ja Kinkomaan lähiliikuntapaikkojen suunnitelmat sekä Keskustan kehittämissuunnitelma. Koulunmäen lähiliikuntapaikan neljäs eli viimeinen vaihe toteutetaan tänä kesänä ja Kinkomaan toteuttaminen alkaa.

***

Suunnittelua ja rakentamista on edellyttänyt maanhankinta. Maata valtuusto on hankkinut yli 200 hehtaaria asumiseen, liike- ja työpaikkarakentamiseen, mutta myös virkistyskäyttöön. Kunta on käyttänyt maan hankintaan myös etuosto-oikeutta.

Päätökset etuosto-oikeuden käytöstä tekee kunnanhallitus viranhaltijoiden valmistelun pohjalta.  Kunnan maanhankinnat tehdään pääsääntöisesti vapaaehtoisin kaupoin ja näin pitääkin olla. Etuoston käyttämisen yhteydessä nostetaan esille usein vain negatiivisia asioita. Kyse on kuitenkin kunnan kehittämiseen tarvittavien mahdollisuuksien turvaamisesta. On myös syytä korostaa, että kunta tulee ostajan sijaan samoilla kauppaehdoilla millä maa-alue on myyty ostajalle. Usein myös unohtuu se, että etuostosta hyötyy myyjä. Veroa maksetaan vain 20 % luovutusvoitosta, kun toiseksi osapuoleksi etuostossa muuttuukin kunta.

Mitä vanha valtuusto jättää uudelle haasteeksi? Valtatien länsipuolen kaavoitus on käynnistetty – kuinka suuri liike- ja työpaikkakeskittymä sinne tulevaisuudessa syntyy? Millainen asuntoalue Hautalahden rannalle syntyy, ja kuinka se tukee Muuramen taajaman yhdyskuntarakenteen kasvua? Kuinka Keskustan kehittämissuunnitelma etenee?  Paljon isoja asioita kehittymässä, hienoa olla mukana tässä työssä.

Kehittämisjohtaja  Julia Virtasen kolumni Muuramelaisessa 11.5.2017.