Valitse sivu

Kysely perheiden kokemuksista palveluista ja perheiden hyvinvoinnista

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa kartoitetaan keskisuomalaisten vanhempien ja huoltajien kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden sivistys- ja sote-palveluista sekä koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen vaikutuksista perheiden hyvinvointiin.

Kysely on suunnattu keskisuomalaisille vanhemmille ja huoltajille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyselyä jaetaan kuntien Wilma-järjestelmän ja varhaiskasvatuksen asiointikanavien kautta sekä kuntien verkkosivuilla.

Tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja kehittämistoiveista

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa, mahdollisen Keski-Suomen hyvinvointialueen sekä kuntien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä.

– Saamme ajantasaista tietoa lasten, nuorten ja perheiden kokemuksista sivistys-, sosiaali-, terveyspalveluiden osalta koko Keski-Suomen alueelta, mutta myös kuntakohtaisesti. Koemme tärkeänä tiedostaa perheiden hyvinvoinnin nykytilan, jotta osaamme kohdentaa eri palveluiden tarjoamaa tukea lapsille, nuorille ja perheille. Vastaavaa kyselyä samanlaisella laajuudella ei ole aiemmin Keski-Suomessa tehty, kertoo Hanna Hämäläinen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Vastaa ja vaikuta!

Kyselyyn pääset vastaamaan 30.4. asti kyselyn verkkosivulla. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Verkkokyselyyn