Valitse sivu

Jyväskylän seudulla kesä-elokuussa tehtävät kompostointitarkastukset ulottuvat Muuramessa ainakin Kinkomaalle. Tarkastukset tekevä Jyväskylän seudun jätehuoltoviranomainen lähettää tarkastuksen kohteille kirjeitse tiedotteen paria viikkoa ennen vierailua.

Kiinteistöt on valittu pääosin satunnaisotantana, mutta osa tarkastuksista tehdään alueille, joilla on todettu jyrsijähavaintoja. Kompostointitarkastus ei edellytä kiinteistön omistajan paikallaoloa. Tarkastaja esittää pyydettäessä Jyväskylän kaupungin henkilökortin.

Käynnin yhteydessä tarkastetaan kompostorin tyyppi tai malli sekä vaadittavat eristykset. Lisäksi havainnoidaan kompostoinnin asianmukaisuutta. Tarkastaja tekee tarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan asukkaalle. Jos kompostoinnissa on puutteita, tarkastaja antaa toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi.

Lisätietoa kompostoinnista: Mustankorkean kompostointiopas