Valitse sivu

Syksyllä 2023 koulunsa aloittavat vuonna 2016 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 9.8.2023.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodostaminen joskus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun.

Mäkelänmäen koulu toimii kolmessa yksikössä eli Mäkelänmäki, Leikari ja Niittyaho. Perheiden toiveita luokan tai opetusyksikön suhteen pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Koulupaikka-, kaveri- ja muut toiveet voi esittää ilmoittautumislomakkeella.

Pienten koululaisten opinpolun alkuvaiheessa on tärkeää, että yhteistyö kodin ja koulun välillä käynnistyy hyvin. Huoltajilla on lapsestaan ensisijainen kasvatusvastuu ja koulut haluavat tukea sitä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hyvän oppimisen ja koulussa viihtymisen tunteen luovat koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat yhdessä. Kouluilla toimivat myös vanhempainyhdistykset, joiden keskeisenä tavoitteena on omalta osaltaan edistää kodin ja koulun yhteistoimintaa.

Alkujännityksen lieventämiseksi koulut järjestävät tuleville oppilailleen 3.5.2023 tutustumispäivän, jolloin annetaan lisää tietoa koulun aloittamisesta. Samaan aikaan järjestetään huoltajille Eppu-messut Mäkelänmäen koululla. Eppu-messuilla vanhemmat pääsevät tutustumaan ja keskustelemaan eppuluokkaisen arjessa olennaisesti näyttäytyvien koulun toimijoiden kanssa. Tarkempaa tietoa päivästä toimitetaan koteihin kevään aikana.

Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle huolenpitoa, aikuisten antamaa turvaa sekä mahdollisuuden vapaaseen leikkiin ja ohjattuun toimintaan koulupäivän jälkeen. Toimintaan voivat hakea 1. ja 2.- vuosiluokkien oppilaat sekä muiden vuosiluokkien erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Aamutoiminnan tarve kartoitetaan syksyllä koulujen käynnistyessä. Iltapäivätoimintaan voi hakea joko kokoaikaisesti (joka päivä koulun jälkeen) tai osa-aikaisesti (12 vapaavalintaista päivää/ kk).

Ryhmät toimivat koulujen tiloissa, joten lapsen iltapäivätoiminta järjestetään ensisijaisesti omalla koululla. Mäkelänmäen koulun osalta iltapäivätoiminnan hakemus osoitetaan toivottuun koulurakennukseen. Lopullinen iltapäivätoiminnan paikka osoitetaan oppilaalle osoitettuun kouluun.

Iltapäivätoiminta on maksullista toimintaa. Kokoaikainen toimintamaksu on ollut kuluvana lukuvuotena 110 €/kk ja osa-aikaisilta 85 €/kk. 

Varsinainen hakuaika iltapäivätoimintaan on samaan aikaan kouluun ilmoittautumisen kanssa, 17.1.–31.1.2023. Toimintaan voi hakea myös myöhemmin kevään aikana, mutta tulevan lukuvuoden paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintapäätöksestä tiedotetaan sähköisen tiedonantoluvan antaneille Wilman kautta samaan aikaan luokkajakojen julkistamisen kanssa.

Ilmoittautumismenettely Wilman kautta

Ensimmäiselle luokalle voi ilmoittautua lomakkeella, joka avautuu sivun yläreunasta kohdasta Lomakkeet (Huom! Mikäli lomakkeet ei ole näkyvissä, valikkonäkymää voit laajentaa ”kolmen pisteen alta” ). Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu ”Tallenna tiedot” painikkeella. Lomake on muokattavissa 17.1.–31.1.2023.

Mikäli haluatte hakea toissijaista koulupaikkaa, pyydämme ilmoittautumisen lisäksi ottamaan yhteyttä kyseisen koulun rehtoriin.

Pyydämme ilmoittamaan myös, mikäli haette koulupaikkaa toisen kunnan koulusta tai yksityisestä koulusta.

Älypuhelimen tai tabletin Wilma-sovelluksella ilmoittautuminen ei onnistu, lomakkeen voi täyttää vain kirjautumalla Wilmaan selaimen kautta.

Iltapäivätoiminnan hakemuksen voi tehdä Wilman kautta kohdasta Hakemukset ja päätökset.

Hakuaika alkaa 17.1.2023 klo 8:00. Huomaathan, että ilmoittautumislinkit eivät toimi ennen ko. ajankohtaa.

Koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen aina, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi. Koulukuljetus järjestetään myös 1-2 lk oppilaille, mikäli koulumatka on yli 3,5 km (Hyvinvoinnin ja palveluiden palveluiden lautakunta 15.6.2022/§43). Kun kilometriraja täyttyy, hoituu kuljetusetuus ilman kuljetushakemusta.

Harkinnanvaraista koulukuljetusta asiantuntijalausuntoineen haetaan erillisellä lomakkeella, jota on saatavilla kouluilta, kunnanvirastolta sekä kunnan nettisivuilta.

Yhteystiedot ja lisätiedustelut

Muuramen kunta, Opetuspalvelut

Virastotie 8

40950 Muurame

Kouluun ilmoittautuminen ja perusopetuksen iltapäivätoiminta, opetuksen tuen päällikkö Sanna Rauhala, p. 040 834 4873

Koulukuljetukset, sihteeri Liisa Leikola, p.0400 546 366

Koulut

Isolahden koulu, Kinkomaan koulu

rehtori Pasi Heikkilä, p. 050 330 2827

Kouluun ilmoittautuminen, koulusihteeri Tiina Liponen, p. 050 341 2078

Mäkelänmäen koulu (Leikari, Mäkelänmäki, Niittyaho)

rehtori Petri Palve, p. 040 821 5753

Kouluun ilmoittautuminen, koulusihteeri Tiina Liponen, p. 050 341 2078