Valitse sivu

Muuramen kunnanhallituksen joulukuinen päätös Muuramen varautumistoimenpiteistä kevään 2023 energiavajeeseen pysyy voimassa. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 23.1.2023. Varautumistoimenpiteistä äänestettiin kokouksessa kahteen otteeseen. Joulukuussa valittu linja voitti, mutta siihen tehtiin kaksi tarkennusta puheenjohtaja Mika Ilvesmäen vastaesityksen mukaisesti. 

Kunnanhallitus päätti antaa kunnan viranhaltijoiden muodostamalle johtoryhmälle valtuudet riskiarvioinnin tekemiseen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseen, mikäli ihmisten turvallisuus on uhattuna. Ehtona on, että riskiä ei voida muilla keinoilla minimoida tai poistaa.

Toinen vastaehdotukseen liittyvä tarkennus liittyy siihen, kuinka tulevina vuosina voidaan reagoida energiansäästötoimenpiteisiin. Kunnanhallitus edellyttää, että kunnassa selvitetään järjestelmien hallittavuuden yksinkertaistamista. Esimerkkinä tästä on katuvalojen kytkeytymisaikataulumuutokset. Katuvalojen ohjelmointi tilataan nykyisin ulkoiselta sopimuskumppanilta ja 51 jakokeskuksen ohjelmointitilaus ottaa aikansa.

Valottomuudesta huolta

Katuvalojen puute aamuisin on aiheuttanut keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Osa kuntalaisista kokee turvallisuuden vaarantuneen valojen puutteen vuoksi. Kunnanhallitus äänesti varautumispykälästä kaksi kertaa. Jaakko Kaistinen (kok.) teki puoluetoveri Marja Raiskinmäen kannattaman päätösesityksen, jossa olisi palautettu katuvalaistus ennalleen, kuten se oli ennen kunnanhallituksen päätöstä 12.12.2022. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Ilvesmäki (kesk.) teki päätösesityksen, jota Arto Liikanen (SDP) ja Minna Häkkinen (kesk.) kannattivat. Sen mukaan kunnanhallitus pitää voimassa 12.12.2022 tekemänsä päätöksen pienin täydennyksin liittyen johtoryhmän valtuuksien lisäämiseen ja järjestelmien hallittavuuden yksinkertaistamisen selvittämiseen.

Ensin äänestettiin Jaakko Kaistisen ja Mika Ilvesmäen päätösehdotusten välillä. Ilvesmäen päätösesitys voitti äänin 7-2. Tämän jälkeen äänestettiin pohjaesityksen ja Ilvesmäen vastaesityksen välillä. Pohjaesityksessä 12.12.2022 tehty päätös olisi pidetty ennallaan sellaisenaan. Ilvesmäen esitystä äänestyksessä kannatti seitsemän kunnanhallituksen jäsentä, kaksi jäsentä äänesti tyhjää. Ilvesmäen esitys tuli näin ollen päätökseksi. Jaakko Kaistinen ja Marja Raiskinmäki jättivät asiaan eriävän mielipiteen. 

Kunnanhallitus teki joulukuisen päätöksensä päätöksentekohetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella. Suomalaisten kantaverkkojärjestelmän, Fingridin, vahva suositus oli – ja on edelleen – että eivät vain kunnat, vaan myös kaikki suomalaiset säästäisivät sähköä.

STT:lle antamassaan haastattelussa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen toteaa, että suomalaiset säästivät joulukuussa parhaimmillaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan verran sähköä tunnissa.