Valitse sivu

Muuramen kunnantaloon on syntynyt pienimuotoinen yrittäjyyskampus, kun Gradia kehittää siellä kahdentoista paikallisen yrittäjän osaamista loppuvuoden ajan. Yrittäjäopiskelijoiden kalenterissa on pienryhmätapaamisia ja etätehtäviä yrittäjyyden eri osa-alueilta. 

Kunnan yritysasiantuntija Janne Teppo toteaa, että paikallisten yrittäjien osaamista pidetään kunnassa korkeassa arvossa. Osaavat ja innovatiiviset yrittäjät ovat voimavara, joka tuottaa hyvää koko yhteisölle. Siksi koulutusta halutaan tukea tarjoamalla sille tilat. 

-Yritystoiminta kasvaa, kun yrittäjät osaavat kehittää rohkeasti liikeideoitaan. Koulutuksessa osaaminen karttuu ja se edistää työllistämistä, mikä on kunnan ja kuntalaisten etu, Janne Teppo tiivistää. 

Gradia haastatteli kaikki koulutukseen hakeneet ja näin varmistettiin, että heillä on motivaatio koulutuksen suorittamiseen. Haastattelussa keskusteltiin yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta ja kehittämistarpeista. Koulutuksen vetäjä, lehtori Liisa Marin kertoo, että koulutuksiin hakeuduttiin monista syistä. 

Opiskelijoilla on halu kehittää omaa yritystoimintaa kokonaisvaltaisesti. Myyntiin ja markkinointiin liittyvät asiat nousivat monella esiin, samoin taloudellisten tunnuslukujen ymmärtäminen ja yrityksen kannattavuuteen liittyvät asiat. Tietysti myös uusien ajatusten saaminen ja verkostoituminen ovat merkityksellisiä asioita.

lehtori Liisa Marin

Koulutus jatkaa Muuramen kunnantalolla aiemmin järjestettyjen Gradian yrittäjäkoulutusten sarjaa. Syksyllä 2020 järjestettiin muuramelaisille yrittäjille tuotteistamisen tutkinnon osan koulutus. Siinä opiskelijat suorittivat yhden tutkinnon osan, joka liittyi tuotteiden ja palveluiden tuotteistamiseen. 

Nyt käynnistyneessä koulutuksessa yrittäjät suorittavat koko tutkinnon eli kolme tutkinnon osaa.

lehtori Liisa Marin