Valitse sivu

Muuramen kunnan kesätyöprojekti on käynnistynyt. Projekti työllistää 15-17-vuotiaita muuramelaisia nuoria kahden viikon ajan kesä-heinäkuussa. Etusijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret.

Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni teistä työnantajista kokee asian tärkeänä ja lähtee työllistämiseen mukaan. Paitsi että nuoret saavat kesätöitä, on teillä työnantajilla näin myös mahdollisuus saada lisätyövoimaa reippaista nuorista. Työnantaja voi palkata useamman kuin yhden nuoren sekä jatkaa kahden viikon tuetun jakson jälkeen nuoren/ nuorten kesätyötä omalla kustannuksellaan.

Kahden viikon työjaksosta nuori saa palkkaa 260€. Palkasta työnantajan osuus on 180€ ja loput kustantaa kunnan nuorisopalvelut. Jotta palkanmaksu sujuisi vaivattomasti, maksaa kunta alauksi nuorelle koko palkan, josta laskutetaan jälkikäteen työnantajan osuus.

Työnantajina voivat olla muuramelaiset:

·         yritykset

·         yhteisöt

·         yksityiset henkilöt/perheet

Esimerkkejä nuorten töistä:

·         lastenhoitoa

·         puutarha- ja pihatöitä

·         siivousta

·         apuna yrityksen toiminnassa

Käytännön projektitoimenpiteet ja työllistämiseen liittyvät toimenpiteet hoitaa kunnan nuorisopalvelut. Työnantajan tehtäväksi jää ainoastaan työpaikan tarjoaminen, työhön opastaminen ja työtodistuksen kirjoittaminen nuorelle. Työnantajalla on myös mahdollisuus haastatella hakijoita.

Mikäli haluatte työllistää nuoren/ nuoria kesätöihin täytä ”ilmoittaudu kesätyöllistäjäksi” – lomake täytettynä 10.3. mennessä postitse osoitteeseen Muuramen nuorisopalvelut, virastotie 2, 40950 Muurame

Voitte myös halutessanne skannata täytetyn ja käsin allekirjoitetun lomakkeen osoitteeseen tanja.hanhinen@muurame.fi

Nuoren/Nuorten valinnan ja työsopimuksen kirjoittamisen hoitaa nuorisopalvelut.  

Lisätiedot: Tanja Hanhinen, nuoriso-ohjaaja p. 050 573 6103