Valitse sivu

Muuramessa tehdään kattava liikuntakysely, jossa selvitetään mm. kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta, liikuntapaikkojen käyttöä sekä palautetta liikuntapalveluista. Kysely kartuttaa tietoa Liikkuva Muurame -toiminnan vaikuttavuudesta ja antaa aineistoa kuntastrategian johtamisen työkaluksi. Liikuntakysely kuntalaisille tehdään jatkossa 2-3 vuoden välein.

Koululaisten kysely toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa. Aikuisten vastauksia kerätään sekä sähköisellä kyselyllä että haastatteluilla.

Kyselyyn voi vastata sähköisellä lomakkeella. Vastaaminen kestää 10 – 15 minuuttia. Kysely on avoinna 25.2.2018. asti. Uimahalli-kuntosalilla kyselyyn voi vastata lippukassan aukioloaikoina. Lisäksi kuntalaiset voivat käyttää vastaamiseen myös kirjaston tietokoneita.

Helmikuun aikana kyselyitä tehdään myös haastatteluilla terveyskeskuksessa, Kauppakeskuksessa ja Liikekeskuksessa. Kyselyn on laatinut Jenni Laitinen osana liikunnanohjaajan YAMK-tutkintoa.

Liikuntakyselyn sähköinen lomake