Valitse sivu

Suomen ympäristökeskus tiedottaa 22.3.2018, Vesistömallijärjestelmä (WSFS):

Katso verkkosivut: http://www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma

Muurame: alueen suurimmat lumikuormat yli 172 kg/m2 (6 kg/m2 yli v. 1955-1969 peruslumikuorman)

  * Rakennusten kattorakenteet suunnitellaan varmuuskertoimia käyttäen kestämään peruslumikuormaa huomattavasti suurempi kuorma.

  * Uusimmissa rakentamismääräyksissä peruslumikuorma kuvaa tasakatolla kerran 30 vuodessa esiintyvää lumikuormaa.

  * Erityisen riskialttiita ovat suuret hallit ja vastaavat rakennukset, joissa piilevät rakennevirheet ovat tyypillisesti ilmenneet, kun katon lumikuorma on kasvanut rakennusten peruslumikuorman tuntumaan. Lumen poisto laaja-alaisilta katoilta (esim. suuret hallit) on suositeltavaa jo ennen kuin lumikuorma ylittää peruslumikuorman.

  * Omakotitalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumen pudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilövahinkoihin. Omakotitalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta.

  * Kiinteistönomistajan on seurattava lumitilannetta ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan.

  * Lumenpudotuksessa on aina syytä käyttää ammattilaisapua ja huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta.