Valitse sivu

Maa-aineslupa-asiat

Muuramen kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen käsittelemästä maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla.