Valitse sivu

Monitoimitalo-hankekokonaisuus

Monitoimitalon hankekokonaisuuden rakentaminen alkoi huhtikuussa 2023. Uudisrakennuksen tieltä purettiin pois lämpökeskus ja käytöstä poistunut Mäkelänmäen koulu.

Voit seurata rakentamisen etenemistä ilmasta kuvattujen drone-videoiden välityksellä. Videoita julkaistaan huhtikuusta 2023 aina rakennuksen valmistumiseen saakka. Videoissa seurataan purkutyön ja rakentamisen etenemistä.

Kuvia rakentamisesta

Monitoimitalo tulee nykyisen Noppa-rakennuksen ja uimahallin yhteyteen muodostaen uutta ja uudistettua sisältävän rakennuskokonaisuuden. Hankekokonaisuuteen sisältyvät Nopan muutostyöt, uuden liikuntahallin, kuntosalin, uimahallin monitoimialtaan ja kylmäaltaan sekä lukion laajennuksen rakentaminen. 

Varsinainen uudisrakentaminen alkaa kesäkuussa 2023, sitten kun vanhat Mäkelänmäen koulu, liikuntahalli, ruokala ja lämpökeskus on purettu uudisrakentamisen tieltä. Rakennushanke valmistuu kokonaisuudessaan lokakuussa 2024, mutta osa tiloista pyritään ottamaan käyttöön jo elokuun alussa 2024. 

Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi purkukustannuksiksi on arvioitu 450 000 euroa. Hankkeelle anotaan Valtion liikuntapaikkojen avustusta 700 000 euroa. 

Urakoitsijat ja urakkahinnat

  • Rakennusurakoitsija: Jalon Rakentajat Oy, 10 567 000 euroa. 
  • Sähköurakoitsija: Sähkö-Äijät Oy, 1 140 000 euroa 
  • Putkiurakoitsija: Are Oy, 934 600 euroa
  • Ilmanvaihtourakoitsija: Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy, 735 000 euroa
  • Vedenkäsittelyurakoitsija: EnviroProcess Finland Oy, 362 600 euroa.

Monikerroksinen rakennusympäristö

Monitoimitalon hankekokonaisuus Nisulantiellä Muuramessa koostuu kokoelmasta eri aikakausien rakennuksia alkaen 1990-luvun kulttuurikeskuksesta ja lukiosta, 2010-luvulla peruskorjatusta uimahallista ja 2015 rakennetusta 2-kerroksisesta koulurakennuksesta.

Uusin koulurakennus kohteessa sijaitsee tontin pohjoispäädyssä ja palvelee 3-6 luokka-asteita. 
Monitoimitalon hankkeessa tontin rakennuskanta nivotaan yhteen uudella tontin keskeisellä laajennuksella yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin tontin toiminnot saadaan ns. yhden katon alle.

Uusia toimintoja ja muutoksia

Nykyistä uimahallia laajennetaan uudella monitoimialtaalla ja kylmäaltaalla sekä uimahallia palvelevilla aputiloilla esim. liikuntaesteettömillä saunatiloilla ja henkilökunnan tiloilla. Monitoimialtaassa voidaan järjestää esimerkiksi vesijumpat ja uimakoulut, jolloin vanha allas jää kuntouimareille. Nykyisen uimahallin sisääntuloaulaa laajennetaan kahvila- ja kabinettitilaksi.

Liikuntahalli ja sen aputilat sijoittuvat purettavan koulurakennuksen paikalle. Uimahalli ja liikuntahalli liitetään yhdysauloilla molempiin nykyisiin koulurakennuksiin. Tämä kokonaisuus liittyy ulkokatoksen kautta tontilla sijaitsevaan kulttuurikeskukseen ja lukioon.

Lukiorakennusta laajennetaan lisäoppitiloilla. Laajennuksen yhteydessä sijaitsevilla nykyisillä säilyvillä alueilla ns. Nopassa tehdään muutostöitä. Oppitiloja avataan toisiinsa ja mahdollistetaan nykyvaatimukset täyttävät tilat myös nykyiseen koulurakennukseen siirtyville esikoululaisille ja 1-2 luokka-asteille.

Piha-alueiden työt tehdään muutostyöalueen laajuudelta. Luokka-asteille 0-2 rakennetaan toimiva oppi- ja leikkipiha. Myös lukion oleskelupihaa parannetaan. Monitoimitalon hankekokonaisuudelle jäsennetään myös toimiva pääaukio ja 0-2 lasten saatolle tehdään saatto- ja paikoitusalueet. Tontille tehdään yksi piharakennuksia ja yksi katos.

Modernia ilmettä ja kiertotaloutta

Liikuntahallin valkoinen julkisivu rakennetaan lasilankusta, jonka taakse jäävät varsinaiset kantavat ulkoseinärakenteet. Lasilankkujen ja kantavan seinän väliin asennetaan ledit, jotka valaisevat seinän julkisivun sisältäpäin. Katolle rakennetaan aurinkosähkökenttä, joka sisältää 90 kW edestä aurinkopaneeleita. Aurinkosähkökentän ylimääräisen tuotannon ostosta on sovittu. 

Tontilta purettavien rakennusten tiili- ja betonijätteet murskataan ja käytetään kunnallistekniikan tierakentamisessa rakennekerroksiin, eli tiepohjaan. 

Monitoimitalo
Liikuntahalli erottuu valkoisena korkeana osana. Etualalla yhdyskäytävä, joka johtaa Puukouluun. Vasemmassa reunassa Noppa-rakennus.