Valitse sivu
  • Muuramen elinvoiman ja kestävän kasvun toimiala (elka) on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittarit toimintansa arvioinnissa.
  • Uudet opit ammennettiin syksyllä päättyneestä vuoden kestäneestä valtion hankkeesta.
  • Muuramen lisäksi Motivan ja Ympäristöministeriön hankkeeseen oli valittu mukaan Helsinki, Imatra, Kuhmo, Oulu ja Turku.

Kestävän budjetoinnin malli pitää sisällään elämänlaatua ja luonnon kantokykyä arvioivia mittareita. Sitä hyödynnetään elka-lautakunnan vuoden 2024 budjetissa.

Muuramen kehittämisjohtaja Susanna Paananen edusti kuntaa lokakuussa päättyneessä vuoden mittaisessa hankkeessa, josta kuntaan ammennettiin oppeja kestävän kehityksen ja talouden linkitykseen liittyen. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan ja Ympäristöministeriön vetämässä hankkeessa kullakin kunnalla oli oma kehityskohteensa. Muuramen kohteeksi tuli sosiaalisesti kestävä luontobudjetointi.

Pääsimme mukaan harvalukuiseen joukkoon, mikä oli hieno etuoikeus. Meillä ei ole aiemmin kunnassa oikein tietoisesti mietitty näitä asioita. Hankkeen aikana kävi ilmi, että monet asiat olivat kyllä jokseenkin tuttuja, mutta niitä ei ollut varsinaisesti sanoitettu. Nyt olemme teemme tätä työtä paremmalla ymmärryksellä.

Kehittämisjohtaja Susanna Paananen

Kunnassa on jo aiemmin tehty kestävyystyötä muun muassa rakentamisessa ja uusiutuvan energian saralla. Kehittämisjohtaja lupaa, että jatkossa kunnan strategian mukaisesti näistä hankkeista tullaan myös viestimään.

Ei erillistä rahapottia

Susanna Paananen korostaa, että tarkoituksena ei ole perustaa talousarvioon ylimääräistä kestävän kehityksen rahastoa. Sen sijaan kestävän kehityksen periaatteet otetaan mukaan kaikkeen toimintaan elka-lautakunnan toimialalla.

Seuraavan tilinpäätöksen yhteydessä katsotaan, ovatko tavoitteet täyttyneet. Asioita tullaan siis mittaamaan kestävyyden näkökulmasta. Kestävän kehityksen budjetoinnissa pilottihankkeeksi valittiin Muuramenjoen luontopolun kunnostus, joka oli muutenkin tarkoitus toteuttaa. Kestävän kehityksen budjetointi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi aina perustaa uusia ympäristöhankkeita. Pikemminkin alamme mittaroida normaalia toimintaamme uudella tavalla. Luontopolkuhanke olisi toteutettu muutenkin, koska se on todella merkittävä kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta ja siihen on laajalti tahtoa.

Kehittämisjohtaja Susanna Paananen

Kuntalaisten osallistamista

Muuramen luontopolun yhteyteen on tavoitteena toteuttaa yhteisöllisen budjetoinnin alue, johon kuntalaiset voivat esittää kehityskohteita. Tämä edustaa osallistavaa budjetointia, jota Muuramessa ei ole aiemmin tehty. Osallistava budjetointi on yksi Motivan ja Ympäristöministeriön hankkeessa esiin nousseista uusista asioista.

Osallistavassa budjetoinnissa on tietty rahasumma, jonka osalta kuntalaiset päättävät mihin se käytetään. On ajateltu, että luontopolkuhankkeessa olisi alue, johon osallistavaa budjetointia voi testata. Se ei kuitenkaan tule toteutumaan vielä ensi vuoden budjetissa.

Kehittämisjohtaja Susanna Paananen

Osallistavassa budjetoinnista on kehitysjohtajan mukaan sekä hyviä että huonoja kokemuksia muista kunnista. Hyvät kokemukset ovat mahdollisia, kun kuntalaisille annetaan realistinen käsitys siitä, mitä rahasummalla oikeasti saa.


Kunnalla on vastuu viestiä ja neuvoa. Ongelmat ovat johtuneet siitä, ettei kuntalaisilla ole ollut oikeaa käsitystä siitä, miten kalliita tietyt investoinnit ovat kilpailutuksineen kaikkineen.

Kehittämisjohtaja Susanna Paananen

Lisätietoa