Valitse sivu

Muuramen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kotoutumisohjelman vuosille 2023-2024. Kotoutumisohjelman sisältö on määritelty laissa kotoutumisen edistämisestä.

Kunnassa on laadittu kotouttamisohjelmia vuodesta 1991 lähtien. Nyt ohjelma on valmisteltu vain vuosille 2023-2024 eikä nelivuotiskaudeksi, koska kotoutumislakia ollaan uudistamassa liittyen työllisyys- ja elinvoima 2024 (TE2024) -uudistukseen. Kotoutumislain uudistuksen tavoiteltu voimaantuloaika on vuoden 2025 alusta samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa. 

Kotoutumislain uudistuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahan muuttaneiden kotoutumista, selkeyttää eri toimijoiden vastuita, vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin. 

Kotouttamisohjelma sovitetaan osaksi kunnan muuta strategista suunnittelua ja se otetaan huomioon kunnan talousarviota- ja suunnitelmaa laadittaessa. Kotouttamisohjelman laatiminen on edellytys sille, että kunta voi saada valtiolta korvausta pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvin kustannuksiin. 

Muuramen kunnan kotouttamisohjelma 2023-2024