Valitse sivu

Muuramen kunnanjohtajan virka tuli haettavaksi kunnan pitkäaikaisen kunnanjohtajan Ari Ranta-ahon siirtyessä eläkkeelle vuoden 2024 alkupuolella.

Hakuajan päättymiseen mennessä käsiteltäväksi jäi 12 hakemusta:

 • Heikkilä Aleksi, HTM, KTM, hallintojohtaja
 • Jokipii Tuomas, DI, TkL
 • Kaistinen Jukka, KTM, talousjohtaja
 • Kellokangas Kirsi, YAMK, kunnanjohtaja
 • Määttänen Jarkko, FT, kaupunginjohtaja
 • Nieminen Seppo, levyseppä-hitsaajakoulutus
 • Nissinen Eino, YTM, toimitusjohtaja
 • Pirttikoski Seppo, MMM
 • Putkinen Joni, YTM, LitM, liikuntasihteeri
 • Raittila Eero, KTM, hallinto-ja talousjohtaja
 • Rantanen Atte, KTM
 • Vähätalo Verner

Rekrytointiryhmä kokoontui päättämään haastatteluun kutsuttavista hakijoista maanantaina 17.4.2023. Hakemusmateriaalien perusteella kelpoisuusehdot eivät täyty seuraavien hakijoiden kohdalla: Jokipii, Nieminen, Putkinen ja Vähätalo. Hakijoiden Heikkilä, Kaistinen, Kellokangas, Määttänen, Nissinen, Pirttikoski, Raittila ja Rantanen hakemukset täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset sekä ylemmän korkeakoulututkinnon että vaativien johtotehtävien osalta.

Haastatteluun rekrytointiryhmä päätti kutsua kaikki viran kelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään maanantaina 24.4. ja tiistaina 25.4. Haastattelujen jälkeen rekrytointiryhmä valitsee henkilöarviointeihin lähetettävät kärkihakijat. Lisäksi Muuramen valtuusto haastattelee kärkihakijoita 8.5.2023.

Muuramen kunnan hallintosäännön 43 §:n mukaisesti lopullisen päätöksen kunnanjohtajan valinnasta tekee valtuusto.

Hakuilmoituksen mukaisesti kunnanjohtajan keskeisenä tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia kunnan strategian mukaisesti sekä vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta yrittäjyyden avulla.  Kunnanjohtaja kehittää pitkäjänteisesti kunnan toimintaa ja suunnittelee tulevaisuuden suuntaviivoja yhteistyössä sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden kanssa. Hän vastaa kunnan edunvalvonnasta, johtaa kunnan operatiivista toimintaa sekä huolehtii kunnan talouden tasapainosta. Lisäksi hän toimii kunnanhallituksen esittelijänä.

Lisätietoja

Riitta Sokka
hallintojohtaja, rekrytointiryhmän sihteeri
riitta.sokka@muurame.fi p. 040 543 1309

Mika Ilvesmäki
kunnanhallituksen puheenjohtaja
mika.ilvesmaki@muurame.fi p. 040 721 4842