Valitse sivu

Muuramen kunnan valtuusto on hyväksynyt uuden strategian kokouksessaan kesäkuussa. Sen jälkeen kunnanhallitus on ohjannut strategian toimeenpano-ohjelman rakentamista. Toimeenpano-ohjelma tukee strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamisesta ja se on osa kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa vuosille 2023-2025. 

Valtuuston määrittelemänä kunnianhimoisena tavoitteena on olla Maailman onnellisin Muurame luomalla edellytyksiä muuramelaisten onnelliselle arjelle ja vapaa-ajalle yhteistyössä kunnan viranhaltijoiden kanssa. Kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaaviksi arvoiksi on nostettu asukaslähtöisyys, rohkeus ja vastuullisuus.

Strategian neljästä painopistealueesta on johdettu 11 kärkikohdetta ja niistä edelleen erillinen toimenpide-ohjelman kohde kuhunkin 11 kärkikohteeseen.  Tutustu strategiaan ja toimeenpano-ohjelmaan.

Strategiaa ja sen toimenpideohjelmaa on työstetty kunnan esihenkilöiden kanssa syyskuussa, minkä jälkeen eri yksiköt ovat pohtineet kukin omia, jokapäiväisiä käytännön toimenpiteitään strategian toteuttamiseksi työssään. Kunnan johtavat viranhaltijat ovat jakaneet vastuut toimenpideohjelman toteuttamiseksi ja pohtineet millä käytännön keinoilla tavoitetta kohti suunnataan vuoden 2023 aikana.

Päättäjät päättävät joulukuussa

Toimenpiteiden toteutumista seurataan kunnanhallituksen määrittelemien mittareiden perusteella ja uutuutena toteutetaan myös vertailua muutamiin valittuihin verrokkikuntiin, jotka Muuramen tavoin sijaitsevat jonkin suuremman kaupunkikeskuksen kupeessa.

Strategian toimeenpano-ohjelman käytännön toimet on liitetty osaksi kunnan talousarvioesitystä, joka tulee kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi joulukuussa.

Kuntastrategia on lain määräämä dokumentti

Kunnassa on Kuntalain mukaan oltava kuntastrategia. Strategia-sana tuntuu suomalaiseen suuhun kummalliselta,  mutta se tarkoittaa vain suunnitelmaa ja keinoja, jolla tavoitteena olevaan päämäärään pyritään.

Jos kunta olisi kilpaurheilija, strategia olisi harjoitussuunnitelma, jonka avulla urheilija tähtää arvomitaleille seuraavissa kisoissa.