Valitse sivu

Muuramenjoen luontopolun kehittämishanke

  • Työn laatii FCG Finnish Consulting Group Oy
  • Projektipäällikkö ja maisemasuunnittelija Henna Väisänen
  • Maisemasuunnittelija Heli Tuomola
  • Lisäksi eri alojen asiantuntijoita suunnittelemassa mm. puurakenteita, opasteita ja valaistusta
  • Suunnitelmat ovat tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Osa työstä valmistuu syyskuussa, osa vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen taustaa

Muuramen kunta osallistui vuonna 2023 Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeeseen, jonka teemana Muuramessa oli sosiaalisesti kestävä luontobudjetointi.

Muuramenjoen luontopolun kehittämishanke toteutetaan osana kestävän kehityksen budjetointi -hanketta.

Tavoitteena on kehittää luontopolusta helppokulkuisempi sekä parantaa sen nykyistä viitoitusta ja opasteita samalla kuitenkin säilyttäen luontopolun luonnontilainen olemus.

Asukkaiden osallistaminen

Ennen suunnittelun aloitusta haluttiin kartoittaa kuntalaisten tarpeita ja toiveita Muuramenjoen luontopolun kunnostamisen ja kehittämisen suhteen.

Nettikyselyyn saatiin vastauksia 276 kpl ja paperille täytettyjä vastauksia 23 kpl. Suurin osa vastaajista asuu Muuramessa ja lähes 60% vastaajista kertoi käyvänsä alueella viikoittain.

Iso osa vastaajista koki luontopolun tärkeimmäksi asiaksi luonnon läsnäolon ja rauhallisuuden.

Kehittämisideoissa eniten esiin noussut asia oli puusiltojen ja polkujen kunnostaminen sekä istuskelumahdollisuuksien lisääminen. Myös roskiksia toivottiin lisää.

Hankkeeseen sisällytetään osallistavaa budjetointia, jossa kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan äänestämällä osallistavan budjetoinnin kohdetta

Tilavaraus on esitetty suunnitelmassa nykyiselle puistoalueelle lähelle senioriliikuntapaikkaa

Toteutettavia asioita voivat olla esimerkiksi

  • Piknik-alue
  • Viljelylaatikot
  • Kukkaniitty
  • Syötävä puisto (hedelmäpuita ja marjapensaita)
  • Lisää ideoita? Sana on vapaa!

Onko sinulla Muuramenjoen luontopolulla otettuja valokuvia, joita haluaisit antaa hankkeen käyttöön? Voit lähettää kuvia Muuramen kunnan puistotyöntekijä Minna Hiekkolalle: minna.hiekkola@muurame.fi

Muuramenjoki on muun muassa sorsien suosima ympäristö. Ihmisten olisi syytä muistaa ettei eläimiä pidä ruokkia suolapitoisella ravinnolla, kuten pullalla tai leivänpalasilla.