Valitse sivu

Kunnalla on käytössä nopeusnäyttölaite. Laitteella mitataan ajonopeuksia keskitetysti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä paikoissa, joissa ajonopeuksien oletetaan tai on havaittu olevan liian suuria. Tavoitteena on vaikuttaa ajonopeutta alentavasti ihmisten ajotapoihin ja asenteisiin sekä mitata liikennemääriä ja ajonopeuksia.

Määriteltyjä mittauspaikkoja tällä hetkellä kymmenen. Näyttöä kierrätetään noin 3–4 viikon välein koulujen ja päiväkotien toiminta-aikoina. Nopeusnäytön pitäminen ELYn ylläpitämien teiden varsilla on luvanvaraista toimintaa.

Nopeusnäytön tuloksista kerrotaan kuntalaisille Muuramelaisessa ja kunnan verkkosivuilla. Mikäli mittaustulokset osoittautuvat hälyttäviksi, yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan muiden viranomaisten kanssa (ELY, poliisi) liikenneturvallisuuden parantamiseksi.