Valitse sivu

Ohjeet lyhytvideoiden tekemiseen

1. Videot ovat kestoltaan lyhyitä,  noin 1-2 minuuttia, (aiheen aivan erityisesti vaatiessa pituus voi olla jopa 3 min.). Siksi on erityisen tärkeä suunnitella hyvin, mitä asioissa videossa nostaa esiin. Kuvaa video vaakasuorassa näkymässä.

2. Videoita kuvataan ja editoidaan päivittäisessä käytössä olevilla laitteilla; älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet. Videokuvan lisäksi videolle voi yhdistää still-kuvia ja ääntä.

3. Editointiin käytetään maksuttomia editointiohjelmia, kuten Filmora Go ja iMovie.

4. Videon voi toteuttaa yksin tai yhdessä edustamansa yhteisön kanssa. Yritysten tulee huomioida, että tämä ei ole varsinaisten mainosvideoiden paikka. Yleisluontoisia esittelyjä voidaan yrityksiltäkin ottaa projektiin mukaan. Näissä näkökulma tulee olla se, kuinka yritys on vaikuttanut Muurameen ja muuramelaisten elämään.  

5. Varmista ennen videon toteuttamista, että valitsemastasi aiheesta ei ole vielä tekeillä videota ja pyydä tarkempi ohjeistus lupa-asioista sähköpostitse: muurame100@muurame.fi. Ilmoita samalla myös videon toteutusaikataulu. Mikäli videon teema on riippuvainen vuodenaikojen vaihtelusta, (luontokohteet, kesä/talviaktiviteetit jne.), se kannattaa kuvata pidemmällä aikavälillä eri vuodenaikoina, jotta videosta saa monipuolisemman.

6. Videoiden teemat voivat vaihdella laidasta laitaan. Oleellista on löytää aiheesta Muurame ja muuramelaisuus sekä tarina, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. 

7. Kaikkien videoiden alkuun ja loppuun lisätään sama alku- ja loppuplanssi (aloitus- ja lopetuskuvat), jotka yhdistävät videot juhlavuoden sarjaan. Videoilla käytetään myös samaa yhdistävää taustamusiikkia, jonka voi tarvittaessa vaimentaa, (mm. musiikista kertova video, jossa soitetaan muuta musiikkia). Mikäli videolla käytetään hyvästä syystä muuta, kuin valittuja taustamusiikkeja, tulee tekijänoikeusluvat varmistaa ennen musiikin käyttämistä. 

8. Videoihin, joissa on puhetta lisätään joko tiivis tekstitys tai sen oheen liitetään erillinen tekstikuvaus sisällöstä (litterointi, jossa sisältö tulee esiin riittävällä tarkkuudella).

9. Valmiit videot julkaistaan vuoden 2021 aikana kunnan eri viestintäkanavissa.

10. Kouluille toimitetaan tarkempi ohjeistus muun muassa vinkkilistat videoiden aiheiksi ja tieto videomateriaalien säilyttämisestä.

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Kysy lisätietoja sähköpostitse: muurame100@muurame.fi. Ohjeistusta täydennetään tarpeen vaatiessa.