Valitse sivu

Kasvatustieteiden tohtori Raija Kattilakoski aloitti elokuussa työnsä Muuramen kunnan opetuksen kehittämispäällikkönä opetuksen ja kasvatuksen vastuualueella. Hänen keskeiset vastuutehtävänsä kuntaan perustetussa uudessa toimessa ovat opetuksen ja kasvatuksen palvelujen ja toimintakulttuurin kehittäminen. 

– Juuri nyt ajankohtainen tehtäväkokonaisuus on oppimisympäristöjen ja opetustoiminnan yhteensovittaminen. Saamme Raijasta keskustan koulukampuksen suunnittelun tueksi huippuosaajan, toteaa Muuramen kunnan palvelujohtaja Simo Oksanen tyytyväisenä.      

Raija Kattilakoski siirtyi uuteen tehtävään Opetushallituksen alaisesta Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista, jossa hän toimi ohjaavana opettajana päätyönään kunnissa toimivan opetus- ja kasvatushenkilöstön koulutus, valmennus ja työnohjaus sekä tilauskoulutusyhdyshenkilönä toimiminen. Kattilakoski on toiminut sekä tuntiopettajana että laaja-alaisena erityisopettajana pääasiassa yläkoulussa ja toisella asteella. Ennen Valterilla työskentelyä hän koordinoi seudullista Kelpokymppi-hanketta Muuramen kunnan alaisuudessa.

– Nautin haasteista ja ihmisten kanssa toimimisesta. Tulevat työtehtäväni ovat moninaiset ja niistä kiireisimpänä on Mäkelänmäen koulun uudisrakennuksen suunnittelu. Väitöstutkimukseni koskikin juuri uusia oppimisympäristöjä ja toimintakulttuurin muutosta, joten voin hyödyntää myös sitä osaamista Muuramen hyväksi, kertoo uuteen tehtävään innolla tarttunut Raija Kattilakoski.