Valitse sivu

Muuramen valtuusto on hyväksynyt luottamuselinten uuden organisaatiomallin. Malli otetaan käyttöön 1.6.2017, jolloin myös alkaa uusi valtuustokausi. Uudistuksen taustalla on viime syksynä valmistunut Muuramen kunnan uusi strategia.

”Organisaatiouudistuksen tarve on lähtenyt ennen kaikkea muutoksista kunnan toimintaympäristössä. Uusi kuntalaki korostaa kunnanhallituksen asemaa kunnan johtamisessa ja samaan aikaan sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan perinteisestä toimialasta on siirtymässä pois merkittävä osa kunnan toiminnoista. Muuramen kunta on jo aloittanut varautumisen sote-uudistukseen perustamalla Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen, joka vastaa kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista”, taustoittaa hallintojohtaja Sami Niemi.

Valtuusto hyväksyi viime syksynä kunnan uuden strategian, jonka painopistealueina ovat Elinvoima ja kestävä kasvu sekä Palvelut ja hyvinvointi. Uutta päätöksenteko-organisaatiota on valmisteltu näiden kahden strategisen painopisteen pohjalta.

”Organisaatiomalli on strategialähtöinen, ja se tukee vahvasti strategian tavoitteiden toteuttamista. Uutta organisaatiota on rakennettu siitä lähtökohdasta, että toteutuupa sote- ja maakuntauudistus tai ei, niin organisaatiorakenne sopii Muuramen kunnan tulevaan toimintaan”, hallintojohtaja toteaa.