Valitse sivu

KUULUTUS

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 22.10.2019

päätöksellä rauhoittanut luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 §:n nojalla

luonnonsuojelualueeksi Muuramen kunnassa sijaitsevasta Iso-Jaakkola

tilasta (RN:o 84:675) kiinteistötunnus 500-402-84-675 n. 2,3 ha:n alueen. 

Päätös on valitusaikana nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa ja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä).

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luonnonvarayksikkö

Ylitarkastaja Piia Siitonen p. 0295 024 813