Valitse sivu

Avohuolto lastensuojelussa

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Avohuollon tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. Tukitoimet suunnitellaan vastaamaan lapsen ja perheen yksilöllisiin ja tilannekohtaisiin tarpeisiin.

Avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi

  • tehostettu perhetyö,
  • perhekuntoutus,
  • sosiaalityö ja sosiaaliohjaus,
  • taloudellinen tuki tai
  • lapsen sijoittaminen lyhytaikaisesti kodin ulkopuolelle joko yhdessä vanhemman kanssa tai yksin.