Valitse sivu

Jälkihuolto lastensuojelussa

Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen (vähintään puoli vuotta yhtäjaksoisesti) päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. 

Jälkihuollon tavoitteena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai edesauttaa nuoren itsenäistymistä ja aikuiseksi kasvamista. Lisäksi erityisesti sijaishuollon jälkeisessä kotiuttamistilanteessa tuetaan lapsen ja nuoren lisäksi heidän vanhempia tai muita kasvatuksesta vastaavia henkilöitä.

Jälkihuollon tukitoimet määritellään yksilöllisen tarpeen mukaan jälkihuoltosuunnitelmassa. Tukitoimet voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon, työhön, opiskeluun ja harrastuksiin.

Jälkihuolto päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä kun lapsi on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut viimeksi lastensuojelun asiakkaana.