Valitse sivu

Kesätyöseteli: tarkemmat ohjeet työnantajalle

Työnantajalle

Kesätyöseteleiden hakeminen

Kesätyöseteli haetaan yhdessä nuoren kanssa.  Kesätyöseteliin liittyvä yhteydenpito tapahtuu pääosin sähköpostilla, joten tarkkaile sähköpostiasi säännöllisesti.

Perustiedot setelistä

Kesätyösetelin tarkoitus on helpottaa nuorten työllistymistä Muuramessa toimivien yrityksiin ja yhdistyksiin. Muuramen kunta myöntää kesätyösetelit hakujärjestyksessä. Hakemuksessa tulee olla pyydetyt tiedot oikein täytettynä ja palkattavan nuoren tulee olla 15-17-vuotias muuramelainen nuori. Kesätyösetelin arvo on 200€/nuori.
Kesätyöseteli maksetaan työnantajalle nuoren kesätyön jälkeen tositteita (täytetty tilityslomake, kopio työsopimuksesta ja tosite maksetusta palkasta) vastaan.
Kesätyöseteleitä on jaossa rajattu määrä. Haethan kesätyöseteliä siis ajoissa!

Jos jostain syystä kesätyö ei onnistu, niin ilmoitattehan siitä nuorisopalveluihin mahdollisimman pian. Kesätyöseteli voidaan myöntää seuraavalle jonossa olevalle.
Huomioithan myös, että kesätyösetelikorvausta ei makseta, jos kesätyöntekijälle ei ole maksettu ehtojen mukaista palkkaa, dokumentit ovat puutteellisia tai niitä ei ole toimitettu ajoissa.

Kuka voi hakea seteliä?

Muuramessa toimivat y-tunnukselliset yritykset ja yhdistykset yhdessä työllistettävän Muuramelaisen 15-17-vuotiaan nuoren kanssa,

 • kun nuoren työjakso sijoittuu aikavälille 1.6.-31.8.2021,
 • palkattavan nuoren työ kestää vähintään 2 viikkoa, yhteensä 60h ja
 • nuori ei ole ollut aikaisempina vuosina Muuramen kunnan kesätyökampanjan kautta kesätöissä.

Kesätyöseteli ei voi hakea muun muassa yksityiset, tai yhtiöt, joista Muuramen kunta omistaa yhtiön osakkeita, jotka saavat jo nuoren työllistämiseen jotain muuta julkista tukea. 

Työaika ja palkkaus

Palkatun nuoren työaika maksimissaan 30h / vko ja kokonaistyöaika kesätyösetelille on 60h. Nuoren työaika voi ajoittua myös useammalle kuin kahdelle viikolle (esim. 15h/neljän viikon ajan). Kesätyösetelin saa vain kahden viikon ajalta/työntekijä. Työaika ajoittuu ajalle klo 6-22, työssä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä. Jos nuori työskentelee ilta- ja viikonloppuaikoina, maksetaan asiaankuuluvat lisät. Työantaja maksaa myös lakisääteiset palkan sivukulut. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta palkasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken. Nuoren palkan on kuitenkin oltava vähintään 315€ + lomakorvaus.

Kesätyösetelin lunastaminen

Kesätyöseteli lunastetaan työsuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2021 mennessä. Työnantaja täyttää kesätyösetelin tilityslomakkeen. Tilityslomakkeeseen liitetään mukaan kopio nuoren työsopimuksesta ja tosite maksetusta palkasta. Palauta lomake täytettynä liitteineen viimeistään 30.9.2021 kirjeitse Muuramen virastotalolle merkinnällä Muuramen kunta / Kesätyöseteli (Virastotie 8/ PL1, 40950 Muurame). Tilityslomaketta ja liitteitä vastaan työnantajalle hyvitetään 200€. HUOM! Työnantaja ei lähetä kuntaan laskua! 

 

Ohessa koottuna vielä tärkeimmät vinkit kesätyöseteliä koskien

 • Haethan kesätyösetelin ajoissa, viimeistään 30.6.2021.
 • Kesätyösetelihakemuksessa on oltava sekä työnantajan, että nuoren tiedot.
 • Työnantaja tekee kesätyötekijälle kirjallisen työsopimuksen ja kirjoittaa työtodistuksen työsuhteen päättymisen jälkeen.
 • Palkatun nuoren työ kestää vähintään kaksi viikkoa, työaika 60h. Työaika voi ajoittua myös useammalle kuin kahdelle viikolle (esim. 15h/vko/neljän viikon ajan).
 • Yhdelle kesätyöntekijälle voidaan myöntää vain yksi kesätyöseteli. Kesätyösetelit myönnetään hakujärjestyksessä, seteleitä on rajattu määrä.
 • Kesätyöjakson tulee ajoittua välille 1.6.–31.8.2021. 
 • Työllistettävä nuori on 15-17-vuotias (työjakson aikana alle 18-vuotias ja täyttänyt 15-vuotta ennen työsuhteen alkamista).
 • Työnantajan tulee toimia Muuramen alueella.
 • Työnantajalla (yritys, säätiö, järjestö ym.) tulee olla Y-tunnus.
 • Työnantaja/yritys voi työllistää enintään 5 nuorta kesätyöseteleillä.

  Covid- 19 tilannetta seurataan säännöllisesti, ja viranomaisten ohjeistukset voivat muuttaa kunnan kesätyösetelikäytäntöä!