Valitse sivu

Terveyskeskuksen palvelut muille kuin muuramelaisille

Muuramen kunta irtautuu 31.12. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksesta (JYTE). Ne Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaat, jotka ovat aiemmin valinneet Muuramen terveysaseman omaksi asemakseen, on tehtävä uusi siirtymisilmoitus valinnastaan Muuramessa, jos he haluavat jatkaa siellä asiakkaina. Aikaisemmat valinnat eivät ole enää voimassa vuodenvaihteen jälkeen.

Uusi siirtymisilmoitus on tehtävä myös silloin, jos muuramelainen oli JYTEeen kuuluessaan valinnut jonkun muun kuin Muuramen terveysaseman ja haluaa jatkaa kyseisellä JYTEn terveysasemalla 31.12. jälkeen. Uusi valinta olisi hyvä tehdä ennen vuoden vaihdetta tai viimeistään ensimmäisellä käynnillä omalla terveysasemallaan. Uusi valinta tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2017.

Siirtymisilmoituslomake

Siirtymisilmoituslomakkeen voi tulostaa Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/terveys

Asiakkaan on täytettävä kaksi samansisältöistä siirtymisilmoitusta. Yksi palautetaan sille terveysasemalle, jonne haluaa siirtyä tai jossa haluaa jatkaa. Toinen ilmoitus toimitetaan sille terveysasemalle, joka olisi kotikunnan asuinosoitteen mukainen terveysasema. Valinta tulee voimaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun valittu terveysasema on vastaanottanut siirtymisilmoituksen. Siirtymisilmoituksen käsittelyaikana asioidaan tarvittaessa nykyisellä aiemmin valitulla terveysasemalla.

Uusi valinta sitoo asiakasta vuodeksi eli terveysasemaa voi taas vaihtaa, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi.

Lapselle oma siirtymisilmoitus

Mikäli jyteläiselle lapselle halutaan valita terveyspalvelut Muuramen terveysasemalta, on lapsesta tehtävä oma siirtymisilmoitus. Tällöin lapsi saa myös neuvolapalvelut valitun terveyskeskuksen neuvolasta.

Hammashoidon asiakkaidenkin valittava koko perusterveydenhuolto

Suun terveydenhuoltoa käyttävien jyteläisten asiakkaiden on valittava kaikki terveyspalvelut Muuramen terveyskeskuksesta, jos he haluavat asioida edelleen  Muuramen hammashoitolassa. Sama koskee muuramelaisia. Jos he haluavat käyttää JYTEn suun terveydenhuollon palveluja, heidän on valittava kaikki terveyspalvelut JYTEstä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto eivät kuulu valintaoikeuden piiriin, vaan nämä palvelut järjestää oppilaitoksen sijaintipaikkakunta. Suun terveydenhuolto sisältyy koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, joten sitäkään ei voi näissä tapauksissa valita.

Valinta koskee kiireetöntä hoitoa

Valinta koskee kiireettömän hoidon hoitopaikan valintaa. Kiireellisen hoidon henkilö saa arkisin pääsääntöisesti oman kuntansa terveysasemalta sen aukioloaikana. Keskussairaalan päivystys on tarkoitettu potilaille, joiden terveydentila vaatii välittömän arvion eikä hoitoa voida siirtää myöhemmäksi potilaan turvallisuutta vaarantamatta. Aina ennen keskussairaalan päivystykseen menoa on soitettava päivystyksen puhelinneuvontaan, p. 0100 84 884.