Valitse sivu

Muuramen valtuusto on hyväksynyt yksimielisesti vuoden 2018 talousarvion. Muuramen asukasmäärä kasvaa ja samalla lisääntyy palvelujen tarve. Tässä vaiheessa ei lähdetä tekemään isoja investointeja, vaan esimerkiksi tilatarpeisiin mietitään vuokraus- ja leasingvaihtoehtoja (Rajalaan tulee elementtipäiväkoti ensi vuonna ja Niittyahoa laajennetaan siirtotilalla 2019). Mahdolliset tulevat investoinnit tehdään palvelutarpeiden pohjalta, suunnitelmallisesti ja huolellisesti miettien.

Talousarvio uudelta pohjalta

Muuramen kunnan talousarvio vuodelle 2018 on tehty aivan erilaisessa tilanteessa kuin aikaisempina vuosina. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa kunnan omaa toimintaa ja kesäkuussa tehtiin iso uudistus niin luottamus- kuin virkamiesorganisaatiossa.

Liikelaitoksen toiminnan vuoksi kunnan kokonaistalousarviossa toimintakulujen osuus on paljon suurempi kuin aiemmin, mutta käytännössä kunnan menokehys ei ole paisunut.

”Menot on mitoitettu tuloihin – tämä on aina lähtökohtana, kun Muuramessa tehdään talousarviota”, talous- ja henkilöstöjohtaja Jukka Kaistinen muistuttaa.

Muuramen talousarvio jää 260 000 euroa alijäämäiseksi, joka katetaan taseessa olevasta kahdeksan miljoonan ylijäämästä. Valtuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 15. marraskuuta.

Verotulot yllättivät myönteisesti

Verotuloille oli ennakoitu laskua, mutta verotulojen kehitys yllättikin myönteisesti. Kuntaliiton ennusteen mukaan Muuramen henkilöverotulot ovat ensi vuonna 200 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna. Kokonaisverotulot arvioidaan 38,8 miljoonaksi euroksi. 

Verotulojen kasvu varmistaa sen, että tuloveroprosentille 19,50 ei ole korotuspaineita. Näin Muurame säilyttää kilpailukykyisen tuloveroprosentin jatkossakin. Yleinen kiinteistöveroprosentti ja muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti nousevat molemmat 0,1 prosenttiyksikköä. -TR

Kunnan tuloveroprosentti on 19,5 %. Kiinteistöveroprosentit ovat:

  • vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
  • muut asuinrakennukset 1,20 %
  • yleishyödylliset yhteisöt 1,00 %
  • yleinen kiinteistövero 1,10 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %

Liikelaitos kantaa jo

Muuramen kunta irtautui Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Jytesta viime vuoden lopulla ja Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana.

”Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos kantaa jo nyt taloudellisesti. Liikelaitoksen toiminta valmisteltiin hyvin ja käytännön toteutus on onnistunut. Talousarviossa liikelaitos tuo tuloja ja sen menot ovat avustuksia, jotka Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta myöntää.”, sanoo talous- ja henkilöstöjohtaja Jukka Kaistinen.

Riihivuori-kauppaan myönnettiin määräraha

Valtuusto on myöntänyt 650 000 lisämäärärahan Muuramen kunnan Riihivuori-kauppaan. Lisämäärärahan katteena käytetään verotuloja. Kunnanhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta, koska Riihivuoressa on kunnan kannalta merkittävää, kunnan strategiaa tukevaa virkistyskäyttöä. Etuosto-oikeus koskee laskettelukeskuksen 32 hehtaarin maa-aluetta sekä kiinteistöjä (ravintola Riihikelo, Riihivuori-areena, grillikota ja 6 erillistä majoitustilaa).

Riihivuoren kehittämisestä käytiin monipuolinen keskustelu, mutta yleisesti ottaen valtuusto katsoi, että kunnan kannatti käyttää etuosto-oikeutta, jotta Riihivuoren kehittäminen tapahtuu kunnan johdolla.

Valtuuston kokouksen 15.11.2017 esityslista ja liitteet