Valitse sivu

Vanhuspalveluiden odotusajat syksyllä 2020

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräiset odotusajat 1.5.-31.12.2020

Kotihoito 0-1 vrk
Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu.

Omaishoidon tuki 30 vrk
Tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Tehostettu palveluasuminen 5 vrk
Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua tarjotaan asiakkaalle.

Vanhus- ja vammaispalvelut