Valitse sivu

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palveluntarve on todettu. Odotusaika päättyy, kun asiakas on saanut tarvitsemansa palvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti. Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta, jos hakija täyttää myöntämiskriteerit.

 Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.10.2018–30.4.2019 olivat:

  • Kotihoito 1 vrk
  • Omaishoidon tuki 49 vrk
  • Tehostettu palveluasuminen 13 vrk