Valitse sivu

Muuramen Mursujen avantouintipaikalta Päijänteen Saarenlahdesta viikolla 10 otetussa vesinäytteessä ulosteperäisten bakteerien pitoisuudet ovat laskeneet selvästi. Veden laatu täyttää jälleen uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Avannolla ollut uimakielto on purettu ja avanto on normaalisti käytössä.

Myös muilta vesialueelta otetuissa näytepisteissä veden ulosteperäisten bakteerien pitoisuudet ovat laskeneet alle uimavedelle asetettujen raja-arvojen, ja alueella olevia avantoja voi jälleen käyttää normaalisti.

Ongelmat aiheuttanut viemäriputken ylivuoto Muuramenjokeen todettiin helmikuun lopulla. Putki tarkistettiin ja siitä ei löytynyt vikaa. Vesilaitokselta arvellaan vuodon syyksi sitä, että vedenkäyttö kylällä on vähentynyt ja virtaus on tämän myötä ollut vähäisempää. Tästä syystä putki on tukkeutunut ja vuotanut yli.

Tänä vuonna rakennetaan Virastotien lähelle pumppaamo, jonka odotetaan ratkaisevan ongelman. Siihen asti kunnan vesilaitos seuraa päivittäin putkea kaivosta käsin. Lisäksi linjaa huuhdellaan säännöllisesti.