Valitse sivu

Smart City Verkottamo kokoaa 12.9. Paviljonkiin kaupungin ja kuntien eri toimialojen edustajia ja yrityksiä ideoimaan älykkäitä ratkaisuja asiakaslähtöiseen kaupunkiympäristöön. Mukana ovat Jyväskylän kaupunki sekä Muuramen ja Laukaan kunnat.

Business Jyväskylän kokoamassa Smart City Verkottamo -työpajassa tavoitteena on luoda yhdessä eri toimijoiden kesken mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan syntymiselle: löytää ratkaisuja kaupungin ja kuntien tarpeisiin ja tarjota yrityksille mahdollisuus uusien älypalveluiden ideoimiseen.

– Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan muodostama seutukunta tarjoaa yrityksille monipuolisen “älypalveluiden koelabororation” – aidon kaupunkiympäristön, jossa on mahdollista ideoida ja testata omia liikeideoita, ja ennen kaikkea tarjota mahdollisuuksia kehittää ratkaisuja kaupungin ja kuntien sille nostamiin todellisiin tarpeisiin, sanoo projektipäällikkö Mika Kataikko Business Jyväskylästä.

– Kuntatoimijoilla tarpeita ja toiveita voi olla esimerkiksi liikenteeseen, pysäköintiin, tilojen varaamiseen, katuympäristön ja viheralueiden kehittämiseen liittyen. Näihin esimerkiksi toivotaan yrityksiltä uusia digitaalisia palveluratkaisuja, hän listaa.

Älykkäistä kaupunkiympäristöistä puhutaan usein innovaatio- ja teknologiavetoisesti, mutta Kataikon mukaan teknologia ei kuitenkaan ole tänä päivänä enää itseisarvo, sillä käytännössä kaikki mitä halutaan, voidaan teknologian puitteissa jo toteuttaa.

– Todellinen älykäs kaupunki lähtee käyttäjien tarpeesta – siitä, mitä hyötyä ratkaisuista tai palveluista on heille.Esimerkiksi jäteastioiden täyttymistä seuraava ja tyhjennysvälejä optimoiva palvelu tarjoaa käyttäjille ja palveluntarjoajille todellista hyötyä. Älykkään kaupungin pitää olla ennen kaikkea koettua älykkyyttä, Kataikko korostaa.

 Verkottamo yhdistää eri osapuolet

 Smart City Verkottamon työpajassa kuntatoimijoiden tarpeet tuodaan yhdessä mietittäviksi.

– Verkottamossa ideana on, että kuntatoimijat eri toiminnoista esittelevät käytännön toiveita ja tarpeita yrityksille, jotka pohtivat millaisilla ratkaisuilla toiveisiin voitaisiin vastata yhdessä tai erikseen. Tavoitteena on törmäyttää yhteen osapuolet ja löytää tulevaisuuden ratkaisuja. Pitkällä tähtäimellä tämän tyyppisestä yhteistyöstä voi kehittyä laajempiakin yritysten ja toimijoiden verkostoja, jotka voivat yhteistyössä tarjota laajan palvelu- ja ratkaisukokonaisuuden esimerkiksi isolle kansainväliselle asiakkaalle. Meidän tehtävänämme on edistää näiden arvoverkostojen syntyä, Kataikko sanoo.

Liiketoimintanäkökulman lisäksi Business Jyväskylän arvoverkostotyön taustalla on kunnianhimoinen ja vahva halu kehittää Jyväskylän seutukunnan vetovoimaisuutta.

– Me kilpailemme yrityksistä, asukkaista ja työntekijöistä. Toimintaympäristön, kaupunkikuvan ja palveluiden pitää olla sellaisia, jotka vetoavat asukkaisiin, Kataikko muistuttaa.

Robottiruohonleikkaajat korvaamaan ihmistyö?

Laukaan kunnassa teknologisia ratkaisuja hyödyntäviä palvelutarpeita on jo kartoitettu paljon. Kunnan yrityskoordinaattori Heli Peltola nostaa esille esimerkiksi vanhuspalveluiden järjestämiseen liittyvät älykkäät ratkaisut.

– Erilaisia etähoivapalveluja on jo nyt tarjolla, mutta ne on usein rajattu yhden palveluntarjoajan tarpeisiin, Peltola kertoo.

– Asiakaslähtöinen ratkaisu olisi sellainen, missä verkoston eri toimijat, kuten fysioterapeutit, ruokapalvelu, posti tai seurakunta, pystyisivät käyttämään asiakkaalle määriteltyjä eri hoivapalveluita yhden alustan kautta.

Laukaassa on myös ideoitu puistotoimen kesätyöntekijöille todellista roolimuutosta: Tällä hetkellä kesätyöntekijöitä ja ruohonleikkureita kuljetetaan autolla alueelta toiselle. 

– Työ olisi varmasti mielekkäämpää, jos varsinaisen leikkuutyön tekisivät robotit ja kesätyöntekijät siirtyisivät suorittavasta roolista robottien ohjaamiseen ja koordinointiin. Robottiruohonleikkureitahan on jo markkinoilla, mutta ne voivat toimia vain rajatulla alueella. Kuntien ja kaupunkien käyttöön tarvittaisiin ratkaisu, joka edellyttää kehittyneempää teknologiaa, Peltola huomauttaa.

Älyä rullahiihtoladulle Laajavuoressa

Yksi Smart City -esimerkki löytyy Jyväskylän Laajavuoresta. Hiihtokeskuksen yhteyteen on suunnitteilla asfaltoitu, alkuvaiheessa noin kilometrin mittainen rullahiihtolatu, joka tulee rakentumaan nykyisen ensilumen ladun alle. Liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen Jyväskylän kaupungilta kertoo, että asiakaslähtöisen palvelun kehittämiseen etsitään innovatiivista teknologiaosaajaa.

– Etsimme kumppania, joka pystyisi ideoimaan kanssamme esimerkiksi testaamiseen ja mittaamiseen liittyviä digitaalisia palveluja. Kohderyhmämme on ensisijaisesti aktiiviharrastajat ja kuntoilijat. Samoja palveluja pystyttäisiin varmasti hyödyntämään myös Hippoksen alueelle myöhemmin rakennettavassa liikuntapuistossa, Pajunen arvioi.

Uutta rullahiihtolatua on suunniteltu yhdessä Kihun ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

– Meillä on aika villejäkin ideoita, mutta nähtäväksi jää, löytyykö niille toteuttajaa, Pajunen naurahtaa.

Uusia työn tekemisen malleja myös teollisuuteen

Muuramen kunnan yrityskoordinaattori Mika Partanen odottaa mielenkiinnolla tulevan tapahtuman mahdollistamia yhteistyömahdollisuuksia.

– Muuramessa esimerkiksi uusi ysitien kupeeseen nouseva Sillanniityn liike- ja teollisuusalue tarjoaa hyvät edellytykset uudenlaisiin työn tekemisen malleihin, hän sanoo.

– Meitä kiinnostaa myös, voisiko alueelle kaavoituksen mahdollistavissa vapaa-ajan palveluiden suunnittelussa yhdistää kulttuuria ja liikuntaa jollain uudella tavalla, Partanen pohtii.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan!

Lisätietoja:

Mika Kataikko
projektipäällikkö
mika.kataikko@jkl.fi
p. 050 526 8622

Mistä on kysymys?

  • Yritysryhmien arvoverkostotyö – Liiketoimintaekosysteemien rakentaminen Keski-Suomessa 2019–2020 -projekti jatkaa KÄY-hankkeessa muodostettujen toimivien arvoverkostojen työskentelyä sekä käynnistää 2–3 uutta arvoverkostoa.
  • Yritysryhmien arvoverkostotyö -projektia rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (EAKR), Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnat. Jyväskylän kaupunki toimi projektin koordinoijana.