Valitse sivu

Liikkuvat-palkinnot jaettiin lasten ja nuorten liikkumista edistäville oppilaitoksille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteistyössä Opetushallituksen kanssa tänään Liikkuvat-palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Muuramen lukio palkittiin Vuoden Liikkuva opiskelu -oppilaitoksena 2020. Myös Valkeakosken ammattiopisto VAAO sai Vuoden Liikkuva oppilaitos -palkinnon. Muita palkittuja ovat Karhukallion päiväkoti, Rusko ja Toivalan päiväkoti, Siilinjärvi (Vuoden Liikkuva varhaiskasvatus -yksikkö) sekä Länsinummen koulu, Pietarsaari ja Keski-Palokan koulu, Jyväskylä (Vuoden Liikkuva koulu).

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnoilla kiinnitetään huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti lasten ja nuorten liikkumista ja liikunnallista toimintakulttuuria.

– Toteutamme Liikkuva opiskelu -toimintaa monella tasolla ja panostamme opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Siihen liittyvät muun muassa opintojen tauotukset ja välitunnit, kaksoistuntien jumppatuokiot ja lisäksi kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ovat olleet kertomassa hyvinvointiin liittyvistä asioihin, sanoo Muuramen lukion rehtori Aki Puustinen.

Hyvinvointi osana arkea  

Muuramen lukiossa liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa on yhdistetty muun muassa opetuksen virtuaalisisältöihin ja tekoälyyn liittyviin kehittämishankkeisiin.

– Tekoälyhanke on tuonut uutta. Unen ja oppimisen liitto on pyhä ja sitä on kartoitettu älykelloilla. Opiskelijat keräsivät dataa koeviikolla, normaalilla opiskeluviikolla ja kokeiden jälkeisellä viikolla, ja katsottiin, miten ne korreloivat. Lauantain ja sunnuntain välisen yön opiskelijat nukkuivat yleensä hyvin. Välillä uni jäi liian vähälle, Puustinen kertoo.

Liikkuva opiskelu -toiminta on yhdistetty myös oppilaitoksen erityispiirteeseen, yrittäjyysopintoihin. Luokilla on omia kummiyrityksiä, joista usea on liikunta-alan yritys, kuten Riihivuoren hiihtokeskus, Method Putkisto ja Muurame Golf. Monet opiskelijat ovatkin saaneet työpaikan yrityksistä.

Muuramen lukio on ollut aktiivinen verkostotoimija niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti jakaen kokemuksiaan ja osaamistaan. Toiminta on muuttanut niin opiskelijoiden kuin työyhteisönkin arkea ja toimintatapoja liikunta-aktiivisuutta ja hyvinvointia edistäväksi.

– Meillä on yritteliäs ja kokeileva ilmapiiri. Olen erittäin ylpeä laadukkaasta työstä, jota täällä tehdään, Puustinen tiivistää.