Valitse sivu

Yritysten kustannustuki haettavissa

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukea voi saada yhteensä kahdelta kuukaudelta 2000–500 000 euroa. Lain mukaan tukea saadakseen tulee täyttää seuraavat ehdot:

•Yrityksen päätoimiala 1.4.2020 kuuluu tuen piiriin.
•Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.
•Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Tuki haetaan Valtiokonttorista, ohjeet ja linkki hakemiseen löytyvät Valtiokonttorin verkkosivulta.

Yrittäjien on syytä huomioida, että kustannustuesta säädettyä lakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden, eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Tästä syystä nämä toimialat eivät voi saada kustannustukea kuin erityisen painavista syistä. Maatalouden alkutuotantoon ja kalatalouteen sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kun kustannustukea myönnetään tai peritään takaisin, muut yrityksen saamat tuet otetaan huomioon eli yhteensovitetaan. Kustannustukea myönnettäessä otetaan vähennyksenä huomioon:

  1. Kunnan 1.4.2020 jälkeen myöntämä yksinyrittäjätuki ja muu koronapandemian vaikutuksia lieventämään tarkoitettu tuki,
  2. ELY-keskuksen 7.4.–31.12.2020 myöntämästä, koronapandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia,
  3. Business Finlandin 19.3.–31.12.2020 myöntämästä, koronapandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen esiselvityksiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia,
  4. Ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain (403/2020) mukaan myönnetty tuki sekä
  5. Muu kuin 1—4 kohdassa tarkoitettu koronapandemian vaikutuksia lieventämään säädetty, valtion talousarviossa osoitettu tuki ja koronapandemiaan liittyvä vakuutuskorvaus.

Lisätietoja tuesta saa Valtiokonttorin verkkosivulta.

Myös yksinyrittäjän avustusta voi hakea vielä syyskuun loppuun asti. Lisätietoa hakemisesta löydät verkkosivuiltamme.

(Korjattu tieto yksinyrittäjän avustuksen hakuajasta 25.8. klo 12.32)