Valitse sivu

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kansalaistoiminnan avustuksia on haettavissa jälleen runsaasti.

Avustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon toimialakohtaiset sekä Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet (Kh 20.11.2017). Avustuspäätökset julkaistaan kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja joulukuussa kunnan verkkosivuilla muurame.fi ja tiedotuslehti Muuramelaisessa.

  • Vuoden 2022 yleisavustusten tilitykset tulee toimittaa 30.4.2023 mennessä.
  • Hakulomakkeet ovat tulostettavissa ja ladattavissa verkkosivulta muurame.fi/palvelut/avustukset/ tai ottamalla yhteyttä infoon 014 659 660.

Kansalaistoiminnan avustukset (10 000 e)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2023 mennessä. Yleisavustuksia myönnetään asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville yhdistyksille niiden säännölliseen toimintaan. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden.

Kohdeavustuksia myönnetään asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville yhdistyksille ja yhteisöille.

Hakemukset osoitetaan hallintojohtaja Riitta Sokalle ja lähetetään osoitteeseen Muuramen kunta, hallintopalvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 040 543 1309.

Kulttuuriavustukset (18 000 e)

Yleisavustukset ovat haettavissa 31.3.2023
mennessä. Yleisavustuksia myönnetään Muuramessa kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään kulttuuritoimintaa Muuramessa harjoittaville järjestöille, muille yhteisöille sekä yksityisille kuntalaisille.

Hakemukset osoitetaan sivistysjohtaja Jukka Koivistolle ja lähetetään osoitteeseen Muuramen kunta, kulttuuripalvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 050 595 3621.

Liikunta-avustukset (74 600 e)

Liikunta- ja urheiluseurojen yleisavustukset ovat haettavissa 31.3.2023 mennessä. Kohde­avustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustus voidaan myöntää myös asukasyhdistyksille, järjestöille ja vapaille ryhmille liikuntapalveluiden periaatteiden mukaiseen liikuntatoiminnan tukemiseen kunnan strategian mukaisesti.

Hakemukset osoitetaan liikuntajohtaja Hannele Alanärälle ja lähetetään osoitteeseen Muuramen kunta, liikuntapalvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 040 582 5066 ja 040 193 2268

Nuorisoavustukset (3 610 e)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2023 mennessä. Yleisavustuksia myönnetään Muuramessa toimiville nuorisojärjestöille. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään Muuramessa nuorisotoimintaa harjoittaville järjestöille ja muille yhteisöille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille.

Hakemukset osoitetaan sivistysjohtaja Jukka Koivistolle ja lähetetään osoitteeseen: Muuramen kunta, nuorisopalvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 050 357 9637 ja 040 193 2268.