Valitse sivu

Kulttuuriaitta on Keski-Suomessa yhdeksän kunnan alueella toimiva lastenkulttuurin yhteistyöverkosto. Kulttuuriaitta jakaa joka toinen vuosi lastenkulttuuripalkinnon, jonka tavoitteena on lisätä lastenkulttuurityön ja taidekasvatuksen tunnettuutta ja alalla toimivien arvostusta.

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinnon saajaa voivat ehdottaa kaikki halukkaat ja asiasta kiinnostuneet. Palkinto voidaan myöntää keskisuomalaiselle työryhmälle, yksittäiselle henkilölle, hankkeelle tai toimintamallille, mutta ei virkatyönään lastenkulttuuria tekevälle henkilölle. Palkittavan valitsee Kulttuuriaitan ohjausryhmä ja palkinnon suuruus on 1 000 €.

Ehdotuksia lastenkulttuuripalkinnon saajaksi vuodelle 2019 voi tehdä 30.9. saakka verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://www.jyvaskyla.fi/lomakkeet/kulttuuri/ehdota-lastenkulttuuripalkinnon-saajaksi

Palkittava julkistetaan Lapsen oikeuksien päivänä

­Lastenkulttuuripalkinnolla halutaan antaa tunnustusta pitkäjänteiselle, vaikuttavalle ja saavutettavalle taidetoiminnalle lasten ja nuorten parissa Keski-Suomessa. Ohjausryhmä huomioi erityisesti uudenlaiset ja innovatiiviset toiminta ja -työskentelytavat, jotka auttavat taiteen integroitumisessa lasten arkeen.

Lastenkulttuuripalkinnon saaja julkistetaan Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. järjestettävässä juhlassa Jyväskylän kaupunginteatterissa. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2015 seniori-ikäisten ja esikouluikäisten yhteiselle monitaiteelliselle Arjen Sankarit -hankkeelle. Vuonna 2017 palkinnon sai Arja Antikainen vuosikymmenten pitkäjänteisestä työstä lasten ja nuorten ilmaisutaidon kerhojen ohjaajana.

 

Lisätietoja:

Koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö, p. 014 26 64048, marjo.tiainen-niemisto(at)jyvaskyla.fi

Kulttuuripäällikkö Anne Patrikainen, p. 014 659 733, anne.patrikainen@muurame.fi

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuriaitta/kulttuuriaitta/lastenkulttuuripalkinto