Valitse sivu

Esiopetuskokeilu alkaa ensi syksynä

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun toimintayksiköt on valittu 12.4.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Muuramen kunnasta kokeiluyksiköksi Rajalan päiväkodin. Kunnasta ollaan yhteydessä perheisiin, joiden 2016 syntyneet lapset kuuluvat kokeiluryhmään. Muiden kuin jo Rajalan päiväkodissa varhaiskasvatuksessa olevien tai sen vieressä asuvien, jotka eivät ole missään varhaiskasvatuksessa, ei ole mahdollista hakea kaksivuotiseen esiopetukseen. Tiedot pohjautuvat maaliskuussa tarkistettuihin varhaiskasvatus- ja osoitetietoihin, joista OKM on valinnut yksiköt ja lapset satunnaisotannalla.

Päätös lapsen kuulumisesta kokeiluryhmään ja hakuohjeet esiopetukseen lähetetään päiväkodin kautta tai postitse, kunhan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadaan tiedot koe- ja verrokkiryhmän kuuluvista lapsista.

Kokeilulla vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa kokeilussa mukana olevissa päiväkodeissa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa muuramelaisista vuonna 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun avulla kehitetään esiopetuksen laatua ja vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa. Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen positiivista käsitystä itsestään oppijana, ja hän saa tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaksivuotisessa esiopetuksessa opitaan toiminnallisesti leikkien ja tutkien. Muuramessa laaditaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten oma opetussuunnitelma, jossa huomioidaan eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien lasten tarpeet.

Lisätiedot: Jaana Vähäpesola, varhaiskasvatusjohtaja, p. 040 547 9905

(Päivitetty otsikkoa 13.4.2021: Kokeilu alkaa ensi syksynä)