Valitse sivu

Hallituksen esitys sote-uudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1.7.2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Lakien voimaantullessa syntyy Keski-Suomen hyvinvointialue. Keski-Suomen kunnat ja kuntayhtymän ovat sopineet, että hyvinvointialueen valmistelua varten asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Samalla kunnat sopivat toimielimeen nimettävät henkilöt. VATE vastaa hyvinvointialueen hallinnosta ja järjestämisvastuun siirtoon liittyvästä valmistelusta siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet jatkavat kehittämistyötä edelleen hankesuunnitelmien mukaisesti. Hankkeet tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelua johtavan VATEN ja sen alaisuuteen perustettavan projektitoimiston kanssa.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma sekä Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan nimeillä Monesta hyvästä yhdeksi parhaista. Päätehtävämme on tukea Keski-Suomen kuntia sekä niiden keskinäistä yhteistyötä sote-palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Kehittämiskohteemme ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista, kärkenä sote-palveluiden digitalisointi. Tavoitteet, kehittämiskohteemme ja hankesuunnitelmat löytyvät Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden verkkosivuilta.

Lue lisää verkkouutisista:

Tarkemmat tiedot sote-uudistuksen verkkosivulla  

Keski-Suomessa sovittiin väliaikaisen toimielimen perustamisesta

Lisätietoja: 

Mikael Palola, hankejohtaja, Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke, Keski-Suomen sote-uudistus, mikael.palola(at)jyvaskyla.fi, p. 050 312 5276
Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Keski-Suomen sote-uudistus, tiina.koponen(at)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8075