Valitse sivu

Muuratjärven jääladut Alhonsaaren ja Isoselkäsaaren kierrosten osalta on avattu. Lisäksi latu on ajettu Kylälahdella retkiluisteluradan ympärille. Jääladut kunnostetaan ja hoidetaan sääolosuhteiden mukaan. Harrastajien tulee aina jääladuilla liikkuessaan noudattaa erityistä varovaisuutta turvallisuutensa varmistamiseksi.
Myös yhdyslatu Jaakkola-Pitkälän pelto sekä ja Pitkälän peltolatu on kunnostettu. Kyseessä perinteisen latu-ura.

Talven vaihtelevista sääolosuhteista huolimatta Kylänlahdelle on saatu avattua retkiluistelurata, jonka pituus on n. 700 m. Liikkuminen retkiluisteluradalla tapahtuu aina omalla vastuulla ja käyttäjän on tärkeää havainnoida luonnonjään epätasaisuudet ym.

Muut käytettävissä olevat luistelukentät: tekojää, Nisulanmäen, Rajalan, Leikarin, Verkkoniemen, Niittyahon, Isolahden ja Kinkomaan kentät. Luistelualueita kunnostetaan sääolosuhteiden mukaan. Kaikkien latujen ja luistelukenttien ajantasainen kunnossapitotieto ja reitit ovat nähtävillä latu- ja luistelukenttäinfosta.