Valitse sivu

Nyt on hyviä uutisia tasaisempien ja maastollisesti helpompien latujen ystäville! Hyvän lumitilanteen salliessa Muuramessa on päästy ajamaan latu myös Pitkälän pellolle ja sieltä yhdyslatu Jaakkolan satamaan.

Pitkälän peltoladun pituus on 4,2 km ja yhdyslatu Jaakkolaan on 1,2 km. 

    

Säät ovat mahdollistaneet myös ensimmäisten jäälatujen ajamisen. Kylänlahdelle on valmistunut pieni, 1 km jäälatu. Ladun kunnostus pidemmälle Päijänteen jäälle ei ole vielä turvallista. Muuratjärvellä on 4,8 km rantojen läheisyydessä kulkeva latu. Säätilan nopea vaihtuminen voi aiheuttaa muutoksia myös jään kantavuuteen. Huomioithan, että jäällä liikutaan aina omalla vastuulla. 

    

Maastossa olevat ladut Muuratharjulla, Isolahdessa ja Kinkomaalla ovat hiihtäjien käytettävissä. Lisäksi Niittyahon ja Kinkomaan koulujen läheisyydessä on lyhyempi koululatu.

Turvallisuussyistä latualueella ei tule liikkua muuten kuin suksilla. Asia koskee kaikkia latualueita!

Latuinfo