Valitse sivu

Jyväskylän seudulla on käynnistynyt jätehuollon palvelutason määrittely vuosille 2022–2026. Määrittelytyö tehdään yhteisesti Jyväskylän seudun jätelautakunnan, Mustankorkea Oy:n ja toimialueen kuntien kesken. Palvelutaso on tärkeää määritellä, jotta jätepoliittisen ohjelman tavoitteet voidaan sen pohjalta jalkauttaa käytäntöön. Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyy palvelutason loppuvuodesta 2022.

Palvelutason määrittelyllä halutaan varmistaa kuntalaisille kattavat jätehuollon palvelut niin, että jätehuollon maksut pysyvät kohtuullisina. Tavoitteena on tarjota Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan seudun asukkaille jätehuollon palvelutaso, joka täyttää sekä kuntalaisten tarpeet että yhdyskuntajätteen jätehuollolle asetetut valtakunnalliset tavoitteet. Kierrätysaste tulisi jätelainsäädännön mukaan Jyväskylän seudulla nostaa 46 prosentista vähintään 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Palvelutason määrittelyä varten haluamme selvittää asukkaiden näkemyksiä jätehuollon palveluista. Millaisena pidät jätehuollon hintatasoa ja millaisten kanavien kautta toivot jätehuollosta viestittävän? Millaisilla toimilla kierrätysastetta voitaisiin nostaa?

Siirry kyselyyn tästä.

Kysely on avoinna 24.4.2022 saakka. Kyselyyn vastaamalla voit osallistua myös arvontaan, jossa palkintona on 4 kahden elokuvalipun pakettia.

Kiitos, että käytät aikaasi kyselyyn vastaamiseen. Jokainen annettu vastaus on tärkeä!

Lisätietoja: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi