Valitse sivu

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt JyväsRiihen Leader-ryhmäksi rahoituskaudelle 2023–2027. JyväsRiihelle myönnetty rahoituskehys on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen.

JyväsRiihi rahoittaa oman paikallisen kehittämisstrategian mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa ja Uuraisilla. Rahoitusta voivat hyödyntää yhteisöt ja yritykset.

Rahoituksen avulla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja. JyväsRiihen Jyvällä-strategian kolme painopistettä ovat älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot, hyvinvoivat kylät sekä kehittyvät elinkeinot. Strategian läpileikkaava teema on kestävät tulevaisuusteot. Kehittämisstrategia on laajan osallistavan valmistelun tulosta. Alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa laadittu strategia ohjaa rahoitusta alueella tärkeäksi koettuihin teemoihin.

– Alueemme käyttöön myönnetty rahoituskehys antaa hyvät mahdollisuudet paikalliseen kehittämiseen. Rahoituksen avulla vahvistetaan alueemme yrittäjyyttä ja elinkeinoja. Yhteisöt voivat kehittää omista tarpeistaan esimerkiksi asuinviihtyvyyttä, virkistäviä harrastusmahdollisuuksia ja tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja, kertoo JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen.

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi Leader-ryhmät ja määritti niiden käyttöön tulevat rahoituskehykset kunkin ryhmän asukasmäärän ja strategian laadun perusteella. Asukasmäärissä painotettiin harvaan asutun ja ydinmaaseudun asukkaita. JyväsRiihen Jyvällä-strategia arvioitiin erinomaiseksi, ja se sai 4. parhaat pisteet Suomen 52:sta Leader-ryhmästä.

– Onnistuimme kasvattamaan rahoituskehystä päättyneeseen kauteen verrattuna. Se on tärkeää alueemme kehittämisen kannalta, iloitsee Karjalainen.

Rahoitus suunnataan paikalliseen kehittämiseen

Uusi rahoituskausi alkoi vuoden 2023 alusta. Rahoituksen haku käynnistyy kevään tai kesän aikana, kun uutta kautta koskeva kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpano valmistuvat. Uusi rahoituskausi tuo Leader-rahoitukseen uudenlaisia tukivälineitä.

Uusia tukimuotoja ovat esimerkiksi setelimuotoiset rahoitukset yrittäjyyden kokeiluun, omistajanvaihdoksen valmisteluun ja maatalouteen liittyviin pienimuotoisiin kokeiluihin. Myös osa-aikaisen yritystoiminnan tukeminen tulee mahdolliseksi. Yrittäjien on edelleen mahdollista hakea investointitukea yrityksen käynnistämisvaiheessa ja toimivan yrityksen kehittämisvaiheessa. Yleishyödyllistä kehittämistä voidaan uudellakin kaudella toteuttaa kehittämis- ja investointihankkeiden avulla. Yhteisöille on tarjolla rahoitusta myös pienhankkeisiin.

– Nyt kannattaa suunnitella yhteisöjen ja yritysten kehittämistoimenpiteitä ja olla yhteydessä JyväsRiiheen hankeideoiden edistämiseksi. Järjestämme kevään aikana myös infotilaisuuksia rahoituksen hakemisen tueksi, kertoo Karjalainen.

JyväsRiihi on maaseudun kehittämisyhdistys, joka myöntää EU:n maaseuturahaston tukia paikalliseen kehittämiseen. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Rahoitus suunnataan JyväsRiihen toiminta alueelle pois lukien Jyväskylän kaupunkialue.

Lisätiedot:  
JyväsRiihi, toiminnanjohtaja Leena Karjalainen, 044 959 8500, leena.karjalainen@jyvasriihi.fi  

JyväsRiihen alueelle 3,8 miljoonaa euroa paikalliseen kehittämiseen vuosille 2023–2027

Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista ja yhteistyötä vuosina 2023-2027. Kuvassa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, JyväsRiihen hallituksen puheenjohtaja Heli Peltola, JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen sekä Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen.