Valitse sivu

Yleishyödyllinen maaseudun kehittämisyhdistys JyväsRiihi aktivoi ja innostaa asukkaita ja yhteisöjä alueensa kehittämiseen. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat Muurame, Laukaa, Uurainen ja Jyväskylän maaseutualueet. JyväsRiihi myöntää Leader-rahoitusta alueiden yhteisöjen tai mikroyritysten kehittämiseen.

Vuosi 2020 on nykyisen ohjelmakauden viimeinen rahoituksen myöntämisvuosi. Siksi yritysten ja yhdistysten kannattaa toimia heti ja hakea Leader-rahoitusta  erilaisiin investointeihin ja kehittämishankkeisiin.  Tänä vuonna JyväsRiihellä on jaossa normaalin rahoituskehyksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriön myöntämä lisäkehys, jonka ryhmä sai hyvin toteutuneesta työstä tällä rahoituskaudella.

Yritykset voivat hakea investointitukea esimerkiksi koneiden ja laitteiden hankintaan tai toimitilojen laajentamiseen ja korjaamiseen. Rahoitusta voi hakea myös elinkeinollisiin yritysryhmä- tai yhteistyöhankkeisiin. Rahoitus sopii niin aloittaville, laajentaville tai toimintaansa kehittäville yrityksille.

Yleishyödylliset yhdistykset voivat puolestaan hyödyntää Leader-rahoitusta investoinneissa ja toiminnan kehittämisessä. Rahoituksella yhteisöt voivat mm. kunnostaa ja rakentaa kokoontumispaikkoja sekä parantaa harrastusmahdollisuuksia ja asuinseutunsa palveluita.

Rahoitushakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmään, ja JyväsRiihen hallitus käsittelee ne kokouksissaan. Rahoitettavaksi valitaan parhaiten strategiaan sopivat hankkeet. Painopisteitä ovat uudistuva yrittäjyys, yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä ympäristö ja asumisviihtyvyys. Tukiprosentit vaihtelevat 20–90 % välillä riippuen tukimuodosta.

– JyväsRiihen hallitus kokoontuu päättämään rahoitettavista kohteista kevään aikana maalis-, huhti- ja kesäkuussa. Myönnetyn lisärahoituksen JyväsRiihen hallitus sitoo alueensa hyviin hankkeisiin mahdollisimman pian tämän vuoden aikana, kertoo Leena Karjalainen JyväsRiihestä.

Toteutusaikaa hankkeilla on vuoden 2022 loppuun. Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

– JyväsRiihen työntekijät antavat maksutonta neuvontaa rahoitushakemusten kanssa, joten kannattaa rohkeasti olla yhteydessä oman idean kanssa, muistuttaa Karjalainen.

Lisätiedot:
Leena Karjalainen, hankeneuvoja, Leader JyväsRiihi (toiminta-alue Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Uurainen), p. 044 959 8500