Valitse sivu

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan kesäkuun alussa Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Määräyksillä varmistetaan, että kolmen kunnan asukkaat saavat yhdenvertaista palvelua jätehuollossa. Tähän saakka jokaisella kunnalla on ollut omat määräyksensä.

Jyväskylän seudun jätelautakunta on kevään aikana valmistellut ja hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset. Määräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä. Niillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu haittaa ympäristölle. Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. jätteen lajittelusta ja keräyksestä.

  • Jätelain mukaan kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätteenkuljetus hoituu joko kiinteistökohtaisella jäteastialla, lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla eli kimpalla tai Laukaassa aluekeräyspisteellä.

Yksittäisen kuntalaisen kannalta jätehuoltomääräyksiin ei tule suuria muutoksia. Esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysvälit pysyvät pääosin ennallaan. Uusissa jätehuoltomääräyksissä termistöä yhtenäistetään. Kuivajätteen nimitys muuttuu sekajätteeksi.

  • Käytännössä jäteastian sisältö ei kuitenkaan muutu, vaan sekajätteestä lajitellaan edelleen erikseen biojäte, lasi, metalli, kartonki ja paperi sekä vaaralliset jätteet.

”Olemme tehneet uudet opastarrat kaikille jätelajeille, joita kerätään kiinteistöiltä. Tarroja saa hakea Mustankorkean toimistolta ja kuntien palvelupisteistä veloituksetta”, vinkkaa Mustankorkean viestintä- ja ympäristöpäällikkö Piia Aho.

Lue tarkemmin Mustankorkean uutinen jätehuoltomääräyksistä