Valitse sivu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointi-liikelaitoksen henkilöstöä siirtyi hyvinvointialueelle noin 130 työntekijää. 31.12.2023 Muuramen kunnassa oli voimassa olevassa palvelussuhteessa yhteensä 477 henkilöä. Luku sisältää kaikki kyseisenä ajankohtana virka- ja työsuhteessa kuntaan olevat. Kunnan henkilöstöstä 80 % oli naisia. Sukupuolijakauma on kunta-alan tehtäville tyypillinen. Kunnan koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2023 oli 46,5 vuotta. Eläköityminen viime vuosina on ollut noin 3 %:n luokkaa vakinaisen henkilöstön määrästä. Vuonna 2023 sairauspoissaolomäärät vähenivät huomattavasti. Yhteensä sairauspoissaoloja oli keskimäärin 18,5 kalenteripäivää per henkilötyövuosi, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 24,8.

Kuntastrategiassa henkilöstöpoliittisena linjauksena on, että strategian yksi osatekijä on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Panostamme ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun sekä esihenkilö- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. Vuoden 2023 strategisena toimenpiteenä oli esihenkilötyön vahvistaminen. Monia henkilöstöhallinnon ohjeistuksia uusittiin ja päivitettiin vuoden 2023 aikana ja uusi intra otettiin käyttöön syyskuussa 2023. Vuonna 2023 Muuramen kunnan henkilöstö sai käyttöönsä Eduhouse-koulutuspalveluiden laajan verkkokoulutustarjonnan, mikä tukee työntekijöiden henkilökohtaista osaamista ja kehittymistä. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin ottamalla käyttöön Epassi Flex -liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu marraskuussa 2023.

Tarkempia tietoja löytyy vuoden 2023 Muuramen kunnan henkilöstökertomuksesta:

Muuramen kunnan henkilöstökertomus 2023 (hyväksytty hallituksessa 29.4.2024)